ترجمان دانش سال 1400

 ردیف 

عنوان شاخص

محل/مرجع انتشار

شاخص

   نوع شاخص   

    فایل    

1

ماه نگار کووید-19 برگرفته از طرح 22871

دانشکده بهداشت و ایمنی

خلاصه سیاستی

ماه نگار

pdf

2

هفته نامه کووید-19 برگرفته از طرح 22871

دانشکده بهداشت و ایمنی

خلاصه سیاستی

هفته نامه

pdf

3

روزنگار کووید-19 برگرفته از طرح 22871

دانشکده بهداشت و ایمنی

خلاصه سیاستی

روزنگار

pdf

4

سیگار فاکتور سرطان

دانشکده بهداشت و ایمنی

رسانه های تولید شده

فیلم آموزشی

Video

5

سرطان مری

دانشکده بهداشت و ایمنی

رسانه های تولید شده

فیلم آموزشی

video

6

سرطان های فامیلی

کانال تلگرامی ایسنا کرمانشاه

رسانه های تولید شده

فیلم آموزشی

Video

7

ارگونومی در خانه

شبکه سلامت، برنامه ضربان

رسانه های تولید شده

فیلم آموزشی

Video

8

اهمیت ارگونومی در انجام کار

شبکه یک سیما، برنامه سیمای خانواده

رسانه های تولید شده

فیلم آموزشی

Video

9

همه چیز در مورد ارگونومی کار یا کامپیوتر

شبکه یک سیما، برنامه سیمای خانواده

رسانه های تولید شده

فیلم آموزشی

Video

10

راحتی انسان تنها هدف علم ارگونومی 

شبکه یک سیما، برنامه سیمای خانواده

رسانه های تولید شده

فیلم آموزشی

Video

11

الزامات ارگونومی در محیط کار

شبکه سلامت، برنامه ضربان

رسانه های تولید شده

فیلم آموزشی

Video

12

ارگونومی

شبکه سلامت، برنامه ضربان

رسانه های تولید شده

فیلم آموزشی

Video

13

سرطان پستان

دانشکده بهداشت و ایمنی

رسانه های تولید شده

فیلم آموزشی

Video

14

تهیه کیف نجات در حوادث و بلایا

دانشکده بهداشت و ایمنی

رسانه های تولید شده

فیلم آموزشی

Video

15

سرطان دهانه رحم، عوامل خطر، علائم، پیشگیری

دانشکده بهداشت و ایمنی

رسانه های تولید شده

فیلم آموزشی

Video

16

الگوی بازگشایی ایمن مدارس در جریان پاندمی کووید 19 برگرفته از طرح 29324

دانشکده بهداشت و ایمنی

خلاصه سیاستی

مدلسازی

jpg

17

وب اپیلیکشن توسعه دانش سلامت در بلایا و فوریت ها برگرفته از طرح 29996

دانشکده بهداشت و ایمنی

رسانه های تولید شده

اپیلیکشن

Site

18

استاندارد فناوری نانو- شماره 22999

سازمان ملی استاندارد ایران

خلاصه سیاستی

استاندارد

pdf

19

سرطان دهانه رحم، عوامل خطر، علائم، پیشگیری

دانشکده بهداشت و ایمنی

رسانه های تولید شده 

پمفلت آموزشی

pdf

20

سرطان مری

دانشکده بهداشت و ایمنی

رسانه های تولید شده 

پمفلت آموزشی

pdf

21

رهگیری موارد تماس نزدیک در محیط های سربسته (زندان، آسایشگاه ها، خوابگاه ها)

دانشکده بهداشت و ایمنی

رسانه های تولید شده 

پمفلت آموزشی

pdf

22

رهگیری موارد تماس نزدیک در مکان های محل تجمع(مدرسه و محل کار، اتوبوس، هواپیما)

دانشکده بهداشت و ایمنی

رسانه های تولید شده 

پمفلت آموزشی

pdf

23

رهگیری موارد تماس نزدیک در محیط های درمانی

دانشکده بهداشت و ایمنی

رسانه های تولید شده 

پمفلت آموزشی

pdf

24

توصیه های مهم پزشکی به «عزاداران حسینی»

خبرگزاری فارس

رسانه های تولید شده

مصاحبه ی خبری

Site

25

دامپزشکان باید بدون معطلی همچون سایر نیروهای بهداشتی و پزشکی علیه کرونا واکسینه شوند

خبرگزاری حکیم مهر

رسانه های تولید شده 

مصاحبه ی خبری

Site

26

عدالت در سلامت طی سه چهار دهه اخیر در سطح مملکت به بهترین شکل ممکن، اجرا شده است

خبرگزاری فارس

رسانه های تولید شده 

مصاحبه ی خبری

Site

27

هفته سلامت با تاکید بر عدالت در برقراری سلامت 

خبرگزاری صدا و سیما

رسانه های تولید شده 

مصاحبه ی خبری

Site

28

ردپای نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در سلامت جامعه 

خبرگزاری جمهوری اسلامی

رسانه های تولید شده 

مصاحبه ی خبری

Site

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست