همکاران اداره تحصیلات تکمیلی

مرضیه ضیایی

 

شرح وظایف

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکترای تخصصی)

شماره تماس مستقیم : 26805760     

شماره تماس: 41-22432040   داخی 114

ایمیل: m.ziaee@sbmu.ac.ir

 

زهرا نوری زاده

 

شرح وظایف

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

شماره تماس: 41-224302040 داخلی 115

 

ایمیل: nourizadeh@sbmu.ac.ir

مرضیه فیض آبادی

 

شرح وظایف

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی (MPH)

شماره تماس: 41-22432040   داخی 106

ایمیل: 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست