امور فناوری دانشکده بهداشت و ایمنی

دانشکده بهداشت و ایمنی در راستای تحقق برنامه عملیاتی «ترویج فناوری-اکوسیستم نوآوری» و مسیر تبدیل شدن به دانشکده‌ای کارآفرین، همواره درصدد رفع نیازهای جامعه و صنعت، همراه با نیازهای مکمل سیاست گذاران سطوح ستادی بوده است و در سرلوحه برنامه‌ریزی‌های خود، زمینه ارائه خدمات و تولید محصولات مورد‌نیاز در حوزه علوم بهداشتی و ترفیع نیازهای نظام سلامت را مد نظر قرار داده است. اهداف، برنامه‌ها و اقدامات این دانشکده با بهره‌مندی از نیروی انسانی نخبه، بهره‌گیری از دانش موجود، اجرای پروژه‌های بین المللی و نیز تدوین داشبورد فعالیت‌های فناورانه در گروه‌های آموزشی، در مسیر تبدیل بروندادهای تحقیقاتی به محصولات و خدمات فناورانه و تسهیل ارائه محصولات دانشی، ساماندهی می‌شود، تا از این طریق، دانشکده‌ای‌ متمایز در هدایت و تسهیل ایده و فعالیت‌های تحقیقاتی به سمت فعالیت‌های فناورانه و نوآور باشد. از این رو، دانشکده بهداشت و ایمنی، مشارکت متقابل و مؤثر خود را با ساختارهای همکار به ویژه مراکز رشد فعال در حیطه علوم بهداشتی دانشگاه داشته و در جهت ترفیع نیازهای جامعه و ذینفعان و تسهیل مسیر تبدیل خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی به محصولات اولیه و قابل ارائه به بازار و همچنین توسعه کارآفرینی، گام بر می‌دارد. ذیلا به برخی از فعالیت‌ها و دستاوردهای این دانشکده طی بازه زمانی مهر 1399 تا مهر 1402 اشاره می‌شود:

· ثبت شش اختراع داخلی/ بین الملل

· تصویب 30 پایان‌نامه فناورانه

· تصویب 20 پروژه­ فناورانه

· اجرای 53 پروژه و قرارداد ارتباط با صنعت

· عقد دو تفاهم نامه در حوزه فناوری و ارتباط با صنعت

· تجاری‌سازی دو محصول دانش‌بنیان

· وجود کمیته فناوری دانشجویی فعال

· تاسیس مرکز رشد علوم بهداشتی و استقرار واحدهای فناور

· کسب هشت جایزه فناوری در جشنواره­ های داخلی/ خارجی

· مشارکت فعال در نمایشگاه­های فناوری ملی/بین المللی

· برگزاری دو رویداد فناورانه

· برگزاری پنج کارگاه آموزشی در حوزه فناوری

· برگزاری پنج تور فناورانه

· برگزاری 11 نشست فناورانه

· تولید چهار محتوای آموزشی در حوزه فناوری

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست