مدیر گروه مدیریت و سیاست گذاری سلامت 

 

 

 

دکتر لیدا شمس

دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 

پست الکترونیک:  shams_lida@yahoo.com

shams_lida@sbmu.ac.ir

Scopus      Google Scholar     علم سنجی رزومه فارسی   

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست