کتب تألیفی/ترجمه:

ابزار سنجش و رتبه‌بندی مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت- دکتر نسترن کشاورز، دکتر علی‌اصغر فرشاد، دکتر مسعود مطلبی قاین، دکتر نعمت‌الله جعفرزاده، دکتر یحیی خسروی، مهندس علی یزدان پناه.

 • آنچه مردم باید در مورد پیشگیری از سرطان بدانند. دکتر نسترن کشاورز محمدی.
 • توانمندسازی اجتماع و ارتقای سلامت- دکتر نسترن کشاورز محمدی

کتب چاپ‌شده توسط اعضای هیئت‌علمی در سال 1398

 

 • کتاب جامع بهداشت عمومی- دکتر حسین حاتمی، ویراست چهارم

 

کتب چاپ‌شده توسط اعضای هیئت‌علمی در سال 1397

 

 • ارتقاء سلامت نوجوانان و پیشگیری از رفتارهای پرخطر. از نظریه تا عمل-  دکتر محتشم غفاری، کبری نوری، سکینه رخشنده رو، محمدحسین وزیری، فاطمه محمدخواه،  

 

کتب چاپ‌شده توسط اعضای هیئت‌علمی در سال 1396

 

 • اپیدمیولوژی و کنترل بیماری شایع در ایران- دکتر حسین حاتمی، دکتر محسن جانقربانی، ویراست چهارم

 

کتب چاپ‌شده توسط اعضای هیئت‌علمی در سال 1393

 

 • مراقبت‌های اورژانس روان‌پزشکی در سوانح و بلایای غیرمنتظره- دکتر علی رمضانخانی، دکتر افسون رحیمیان ، دکتر امین رفیعی پور.

 

کتب چاپ‌شده توسط اعضای هیئت‌علمی در سال 1392

 • نقاط عطف در ارتقای سلامت : اسناد و بیانیه‌های تخصصی سازمان جهانی بهداشت– دکتر نسترن کشاورز محمدی، مهناز خلیفه نیل ساز، سیما قاسمی، ثریا شکوری، علی معظمی- انتشارات ویستا

 

کتب چاپ‌شده توسط اعضای هیئت‌علمی در سال 1391

 

 • ارتباط با بیماران (راهنما برای کارکنان پزشکی)- دکتر محتشم غفاری(ترجمه).

 

  کتب چاپ‌شده توسط اعضای هیئت‌علمی در سال  1390

 • راهنمای سازمان جهانی بهداشت در مورد مراقبت جراحی در بیمارستان‌های عمومی(ترجمه)-دکتر نسترن کشاورز محمدی ، حبیب‌الله مهدی پور، فریبا هاشمی ، اکرم شاهرخی ، اعظم قربانی ، صدیقه قربانی و معصومه حسینی- انتشارات میر
   

 کتب چاپ‌شده توسط اعضای هیئت‌علمی در سال  1389

 • اپیدمیولوژی و کنترل. بیماری‌های شایع در ایران . ویراست سوم . دکتر فریدون عزیزی ، دکتر محسن جانقربانی ،

دکتر حسین حاتمی.

 • ارتباط شناسی سلامت. محسن صفاری، دکتر داود شجاعی زاده ، دکتر فضل‌الله غفرانی پور، امیر پاکپور، دکتر علی رمضانخانی،

 دکتر سیدرضا حسینی.

 • حاملگی سالم زایمان ایمن آینده مطمئن. پروانه موسوی ، معصومه کشانی . با راهنمایی : دکتر علی رمضانخانی.

 

 

کتب چاپ‌شده توسط اعضای هیئت‌علمی در سال  1388

 • Schools and Health: Complex Adaptive Systems Approach to Challenges in Health Promoting SchoolsDr Nastaran Keshavarz Mohammadi .Complexity, (Edition) 2009. Lambert Publishing CO. Germany.
 • نوپدیدی و بازپدیدی بیماری‌ها و سلامت حرفه‌های پزشکی. دکتر حسین حاتمی . . جلد چهارم (تألیف)
 • کاربردهای بالینی اپیدمیولوژی در طب رایج و پزشکی نیاکان.دکتر حسین حاتمی ( تألیف)
 • تدوین پروپوزال و پایان‌نامه. دکتر افسانه زرقی، دکتر علی رمضانخانی ، دکتر سیدمهدی معززی . (تاًلیف )
 • کاربردهای بالینی اپیدمیولوژی در طب رایج و پزشکی نیاکان. دکتر حسین حاتمی،
 • اصول خدمات بهداشتی.حجت رشیدی جهان، دکتر محتشم غفاری. (تألیف) به سفارش مرکز تألیف کتاب‌های درسی معاونت تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه، ستاد فرماندهی کل سپاه، پاییز.
 • HIV/AIDS:آموزش و تغییر رفتاردکتر محتشم غفاری، سکینه رخشنده رو. تهران : انتشارات بارش دانش،(ترجمه).
 • مروری بر تئوری‌های ارتقاء سلامت.دکتر نسترن کشاورز محمدی. - (ترجمه)-انتشارات بشری.

 

کتب چاپ‌شده توسط اعضای هیئت‌علمی در سال تحصیلی 13٨7

 • مقاله‌نویسی علمی دکتر افسانه زرقی ، دکتر علی رمضانخانی دکتر سید مهدی معززی. 
 • بهداشت باروریدکتر علی رمضانخانی ، دکتر افسانه زرقی ، دکتر سید مهدی معززی.

 

 کتب چاپ‌شده توسط اعضای هیئت‌علمی در سال تحصیلی 13٨۶

 • اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های شایع در ایران.دکتر فریدون عزیزی، دکتر حسین حاتمی،دکتر محسن جانقربانی ، ( تألیف) ، انتشارات اشتیاق
 • اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بیماری‌های مرتبط با بیوتروریسم. دکتر حسین حاتمی. ( تألیف). مرکز نشر صدا
 • نوپدیدی و بازپدیدی بیماری‌های عفونی و سلامت حرفه‌های پزشکی. دکتر حسین حاتمی، ( تألیف) انتشارات آرویج
 • سیری در پزشکی نیاکان. دکتر حسین حاتمی، ،(تألیف). انتشارات ارجمند.
 • جهانگیری آنفلوآنزا،  دکتر حسین حاتمی انتشارات وزارت بهداشت، معاونت سلامت.
 • کتاب جامع بهداشت عمومی  ٣ جلد، دکتر حسین حاتمی ف و همکاران.انتشارات ارجمند.
 • جمعیت و تنظیم خانواده، دکتر افسانه رزقی، دکتر علی رمضانخانی، دکتر سید مهدی ، معززی، انتشارات راه تندرستی


 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست