عاطفه کردلو

کارشناس گروه بهداشت عمومی

داخلی: 279

 

 سمیه غفاری    

کارشناس گروه بهداشت عمومی

داخلی: 135

 

 پانته آ فتوحی نیا 

کارشناس گروه بهداشت عمومی

داخلی: 135-139

شرح وظایف

دکتر نیل ساز

کارشناس گروه بهداشت عمومی

داخلی: 279

شماره تماس :  41-22432040-021  

پست الکترونیک گروه:he.hpshahidbeheshti@gmail.com‬‏

آدرس :تهران، اوین، بلوار دانشجو - دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ساختمان شماره یک

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست