چشم انداز گروه

این گروه با رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای، می‌کوشد تا به‌عنوان یک مرجع معتبر، مؤثر و پیشرو در تولید و انتقال دانش سلامت در سطح کشور شناخته شود. دانش‌آموختگان به قابلیت‌هایی دست‌ یابند به‌عنوان رهبران و مبتکران در حوزه‌های مدیریت، اقتصاد و سیاست‌گذاری سلامت عمل کنند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست