اعضای گروه بهداشت عمومی همکاری‌های آموزشی، مشاوره و پژوهشی و اجرایی  متعددی با سایر دانشکده‌ها و واحدهای  تابعه دانشگاه به شرح زیر دارند:

  1. تدریس دروس مرتبط در سایر دانشکده‌ها
  2. مشاوره پایان‌نامه‌های مرتبط دانشجویان سایر دانشکده‌ها
  3. عضویت در شورای پژوهشی شعبه بین‌الملل

 

همکاری اعضای گروه با سایر دانشگاهها و سازمان ها:

همکاری آموزشی و پژوهشی بابرخی دانشگاههای دیگر  درزمینه پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

همکاری آموزشی و پژوهشی با ادارات مختلف و معاونت های مختلف  وزارت بهداشت

همکاری آموزشی و پژوهشی با وزارت آموزش و پرورش

همکاری با فرهنگستان علوم پزشکی (دبیر شورای آینده نگری سلامت فرهنگستان علوم پزشکی)

عضویت در بورد تخصصی آموزش بهداشت

عضویت در بورد تخصصی بهداشت

همکاری در برگزاری  اولین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تبریز

همکاری در برگزاری  کنفرانس های کشوری

همکاری در  راه اندازی مجله تخصصی ارتقاء سلامت به زبان انگلیسی در دانشگاه یاسوج (سردبیر مجله):

International Journal of health promoting settings and communities: Systems approach

 

همکاری های بین المللی:

·         مشارکت در طرح های دفتر WHO در ایران

·         مجری طرح های های دفتر UNICEF در ایران

·         مجری طرح های های دفتر UNFPA در ایران

·         مجری طرح های های دفتر UNDP در ایران

   Health Education   داوری مقالات مجلات بین المللی

Health Promotion International

·         عضویت در هیئت تحریریه مجلات بین المللی

Health Promotion International

·         همکاری و عضویت در انجمن های علمی بین المللی

International union of Health Promotion and International (IUHPE)

·         همکاری با سازمانهای علمی بین المللی

IUHPE, Health Research forum, International Network for Health promotion Foundation

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست