همکاران اداره آموزش

 

لیلا عامری


سمت: کارشناس امور آموزشی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

کارشناس دانشجویان میهمان

کارشناس دانشجویان ستاد شاهد

شماره تماس: 41-22432040 داخلی 112

تلفن مستقیم: 22432044

 

ایمیل:   l.ameri@sbmu.ac.ir

شرح وظایف

کلیه امور آموزشی دانشجویان از قبیل ثبت نام، صدور گواهی، امور فارغ التحصیلی

پاسخ به مکاتبات اداری از طرف آموزش کل دانشگاه و سایر مراجع ذیربط

کلیه امور آموزشی دانشجویان میهمان و دانشجویان ستاد شاهد

همکاری در برگزاری امتحانات دانشکده

 

 

مریم هدایتی فر

سمت: کارشناس امور آموزشی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط و رشته بهداشت عمومی

کارشناس ارزشیابی

شماره تماس: 41-22432040 داخلی 111

تلفن مستقیم: 22432044

ایمیل:  mhedayatifar@sbmu.ac.ir

شرح وظایف

کلیه امور آموزشی دانشجویان از قبیل ثبت نام، صدور گواهی، امور فارغ التحصیلی

پاسخ به مکاتبات اداری از طرف آموزش کل دانشگاه و سایر مراجع ذیربط

همکاری در برگزاری امتحانات دانشکده

انجام امور مربوط به ارزشیابی اساتید

 

 

 

سید حسین میرعابدینی

سمت: کارشناس امور آموزشی در مقطع کارشناسی رشته بهداشت مدارس و رشته ایمنی صنعتی

کارشناس دانش آموختگان دانشکده حفاظت و بهداشت کار سابق

شماره تماس: 41-2242040 داخلی 113

تلفن مستقیم: 22432044

 

ایمیل:  h.mirabedini@sbmu.ac.ir

شرح وظایف

کلیه امور آموزشی دانشجویان از قبیل ثبت نام، صدور گواهی، امور فارغ التحصیلی

پاسخ به مکاتبات اداری از طرف آموزش کل دانشگاه و سایر مراجع ذیربط

همکاری در برگزاری امتحانات دانشکده

انجام امور مربوط به دانش آموختگان دانشکده حفاظت و بهداشت کار سابق از قبیل صدور مدرک، تاییدیه تحصیلی

 

 

 

فهمیه غلامحسین

سمت: کارشناس برنامه ریزی و اشتغالات

شماره تماس: 41-22432040 داخلی 123

تلفن مستقیم: 22432044

ایمیل:  fahim2011gh@sbmu.ac.ir

شرح وظایف

کلیه امور برنامه ریزی آموزشی از قبیل مکاتبه با گروه ها، ارسال برنامه های آموزشی، تنظیم برنامه های ترمیک، ورود برنامه های ترم در برنامه هم آوا، صدور گواهی تدریس

کلیه امور اشتغالات اعضای هیات علمی و حق التدریس اساتید مدعو

همکاری در برگزاری امتحانات دانشکده

 

 

 

محمدعلی باقرنژاد

سمت: کارشناس امور کلاس ها

شماره تماس: 41-22432040 داخلی 233

تلفن مستقیم: 22432045

ایمیل: mabaghernejad@sbmu.ac.ir

شرح وظایف

هماهنگی با اساتید در خصوص برگزاری کلاسها

گزارش برگزاری کلاسها به اداره آموزش

گزارش غیبت های دانشجویان به اداره آموزش

همکاری با اداره آموزش در برگزاری امتحانات

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست