کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت و ایمنی در حال حاضر در حیطه‌های برگزاری کارگاه‌های آموزشی حوزه پژوهش،  برگزاری تورها و بازدیدهای علمی، برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی و ارائه مشاوره‌های تحقیقاتی مشغول به فعالیت است. در صورتی که در هر یک از حوزه‌های فعالیت کمیته پیشنهادی را مدنظر داشتید، فرم موجود در لینک زیر را کامل نمایید.

برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌های دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویان می‌توانید بخش درباره کمیته را مطالعه نمایید. اعضای کمیته بعد از بررسی و ارزیابی نیازهای مطرح شده از سوی مخاطبان، سعی در پوشش دادن این نیازها در سطح فعالیت‌های خود می‌نمایند.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe26hnoCzusRfMfV7tJqRQWF6qa5c4qCmuNz1Fg3KCn4G48Rg/viewform?usp=pp_url

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست