منشور اخلاقی کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کشور

مصوب چهاردهمین جلسه هم اندیشی دبیران و سرپرستان سراسر کشور (9/3/85)

خدایا روح و قلب مرا از عشق به پروردگار, علاقه به حرفه ام و مهر به تمام مخلوقات سرشار گردان.

خدایا مگذار عطش پیروزی و جستجوی افتخار در حرفه و پژوهش مرا از وظیفه بزرگی که باید نسبت به بندگان تو داشته باشم دور سازد.

خدایا به من آنچه از معرفت، دانش و توانایی که برای خدمت به انسان ها و کمک به آبادانی میهنم نیاز دارم عطا فرما.

خدایا به من نیرو و اراده و فرصت کسب دانش عطا بفرما و مرا نسبت به هر کس که به من چیزی آموخته است خاشع گردان.

ما اعضای کمیته تحقیقات دانشجویان به اصول زیر متعهد خواهیم بود :

1. در تمام مراحل پژوهشی، نسبت به رعایت اصول اخلاقی و علمی پای بند بمانیم.

2. همکارانمان را در کمیته تحقیقات دانشجویی چون برادران و خواهران خود دانسته و از احترام, مهر و یاری به آن ها احساس افتخار کنیم.

3. همیشه به یاد داشته باشیم که عملکرد هر یک از ما در حرکت مجموعه به سوی هدف موثر است، لذا همواره برای ارتقای کیفیت کارها تلاش نمائیم.

4. در فعالیتهای فردی و گروهی مرتبط با کمیته تحقیقات دانشجویی بر طبق اهداف و سیاست‌های مجموعه عمل نمائیم.

5. در راه پیشرفت همکاران‌مان پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را از آنان دریغ نکرده و پذیرای انتقادات سازنده دیگران باشیم.

6. در تمام فعالیتهای گروهی با انجام کارها به نحو مطلوب، وقت شناسی، رعایت قوانین درون گروهی و اجتناب از تک روی و ناهماهنگی با سایر اعضا ،گروه را برای دستیابی بهتر به اهدافش کمک نمائیم.

7. همواره منافع گروه را بر منافع شخصی ترجیح دهیم و نسبت به رعایت حقوق و توانمندسازی خود و دیگر اعضا مقید باشیم.

8. به تصمیم مدیران یا مسئولین کمیته احترام بگذاریم.

9. هیچگاه از یاد نبریم که جدا از فعالیت‌های پژوهشی، یک دانشجو خواهیم بود.  

10. انتقال دانش و مهارتهای کسب شده در این مجموعه به اعضای جدید را از ارزشهای مجموعه خود بدانیم.

11. پذیرش مسئولیت ها و مشارکت دربرنامه های کمیته تحقیقات دانشجویی را وظیفه خود دانسته, از انجام آنچه که در توان داریم دریغ نورزیم.

12. قوانین کمیته تحقیقات دانشجویی را رعایت کنیم و درصورت نیاز به تغییر قوانین و روند های قبلی از مجاری پذیرفته شده اقدام نماییم.

13. تا زمانی که عضو کمیته تحقیقات هستیم حق مالکیت معنوی کمیته را، به عنوان حامی ، بر آثار خود رعایت نماییم.

14. همواره خود را در برابراموال،امکانات ،و بودجه های کمیته مسؤول دانسته و به بهترین نحو از آنها استفاده نمائیم.

15. همه اعضای کمیته از هر رشته وگرایشی و با هر سابقه ای قابل احترام بوده و در عضویت و بهره گیری از امکانات و تسهیلات کمیته آنها را برابر بدانیم.

خدایا پناه می برم به تو از علمی که سود نمی رساند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست