فهرست و لینک کتاب‌ها، اسلایدها و سایر مطالب درسی مرتبط با بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی بالینی، نوپدیدی، بازپدیدی  و ناپدیدی بیماریها، دفاع بیولوژیک ... و تاریخ و منابع اصلی پزشکی

 

نیاکان (الحاوی، کامل الصناعه، قانون در طب ... و ذخیره) در سایت گوگل و شبکه های اجتماعی سروش و ایتا

 

·         در پیام رسان سروش   https://sapp.ir/drhatamilibrary

·         در پیام رسان ایتا  https://eitaa.com/drhatamilibrary 

·         در سایت گوگل  https://sites.google.com/site/drhatamilibrary   

·         در پیام رسان تلگرام  https://t.me/drhatamibooks

 

کتاب جامع بهداشت عمومی

 

·          در پیام رسان سروش  https://sapp.ir/public_health_hatami

·          در پیام رسان ایتا  https://eitaa.com/textbookofpublichealth_drhatami 

 

در سایت گوگل

https://sites.google.com/site/persiantextbookofpublichealth/textbook-of-public-health/public_health_index1-htm

 

در پیام رسان تلگرام برای دانشجویان خارج کشور  https://t.me/public_health_hatami 

 

 دفاع بیولوژیک در مقابل بیوتروریسم (پدافند غیرعامل)

 

·         در پیام رسان سروش  https://sapp.ir/bioterrorism 

·         در پیام رسان ایتا  https://eitaa.com/bioterrorism 

 

در سایت گوگل:

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary3/bioterrorism/bioindex-htm

 

در پیام رسان تلگرام برای دانشجویان خارج کشور  https://t.me/bioterrorism 

 

آدرس کتابها، اسلایدها و مطالب مربوط به منابع اصلی و درس پزشکی نیاکان (کتب رازی، اهوازی، ابن سینا، جرجانی ...):

 

·          در پیام رسان سروش  https://sapp.ir/tradimed

 

·          در پیام رسان ایتا  https://eitaa.com/tradimed

 

در سایت گوگل

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary6/index-traditional

در پیام رسان تلگرام برای دانشجویان خارج کشور:  https://t.me/traditional_med

  اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بیماری‌های عفونی

 

·          در پیام رسان سروش  https://sapp.ir/clinicalepi

 

·          در پیام رسان ایتا  https://eitaa.com/clinicalepi

 

در سایت گوگل:

https://sites.google.com/site/applicationofepidemiology/clinical-epidemiology/index-clinical

 

در پیام رسان تلگرام برای دانشجویان خارج کشور  https://t.me/clinicalepidemiology

 

کاربردهای بالینی اپیدمیولوژی

 

·          در پیام رسان سروش  https://sapp.ir/epiapp

 

·          در پیام رسان ایتا  http://eitaa.com/joinchat/1697906695C7f8ce5e091 

 

در سایت گوگل:

https://sites.google.com/site/applicationofepidemiology/clinical-epidemiology/index-clinical

 

 در پیام رسان تلگرام برای دانشجویان خارج کشور  https://t.me/epiapp

 

 آدرس کتابها، اسلایدها و مطالب مربوط به درس نوپدیدی و بازپدیدی بیماریها و سلامت حرفه های پزشکی

 

·          در پیام رسان سروش  https://sapp.ir/emerging

 

·          در پیام رسان ایتا  http://eitaa.com/joinchat/1697906695C7f8ce5e091 

 

در سایت گوگل

https://sites.google.com/site/emergingreemergingdisappearing/emerging_ebook/emerging_index-htm

 

 در پیام رسان تلگرام برای دانشجویان خارج کشور  https://t.me/emergingReemerging 

 

 کتاب بیماریهای عفونی مندل

 

·          در پیام رسان سروش  https://sapp.ir/mandell20 

 

·          در پیام رسان ایتا:  http://eitaa.com/joinchat/379715593Cf1a59ed7e5 

 

 

 در سایت گوگل:

https://sites.google.com/site/mandell20151/

 

در پیام رسان تلگرام برای دانشجویان خارج کشور  https://t.me/mandell2015 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست