معرفی گروه

گروه مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در رشته‌های حوزه مدیریت سلامت، انجام پژوهش‌های ارزش‌آفرین و کاربردی، ارائه مشاوره‌های تخصصی و ایجاد همکاری‌های پایدار و مؤثر با مراکز ارائه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و پژوهشی را برعهده دارد. این گروه هم‌اکنون در مقطع کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و اقتصاد سلامت دانشجو می‌پذیرد.

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از سال 1390 در شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پذیرش در دوره روزانه نیز از مهر ماه 1391 آغاز شد. از دی ماه 1397 در قالب یک گروه مستقل و مصوب به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. از سال 1401 پذیرش دانشجوی ارشد اقتصاد بهداشت در دانشگاه آغاز شد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست