مسئول امور فرهنگی

 

  علیرضا خداداد

 کارشناس مسئول فرهنگی

شماره تماس: 41-22432040      داخلی: 215

پست الکترونیکی: Arkhodadad2@gmail.com 

 

 

رزومه کاری 

* مسئول پرسنلی حوزه بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

* کارشناس فرهنگی مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه

* مسئول اردوهای دانشجویی مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه

* کارشناس مسئول فرهنگی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست

* مسئول روابط عمومی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست

* مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان قرچک

* مسئول پایگاه شماره 2 تزریق واکسن کرونا، شبکه بهداشت و درمان قرچک

* کارشناس مسئول فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت و ایمنی

 

شرح وظایف

* تهیه تقویم فرهنگی 

هماهنگی برنامه های ساعت فرهنگ *

 برگزاری اردوهای دانشجویی *

 نظارت بر فعالیت های تشکل های دانشجویی *

 برگزاری کرسی های آزاداندیشی *

  برگزاری مراسم های مختلف ملی و مذهبی *

 هماهنگی و برگزاری جلسات شورای فرهنگی *

 هماهنگی فعالیت های انجمن علمی دانشجویی *

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست