MPH مدیر گروه    

دکتر حسین حاتمی

رتبه علمی: استاد

رزومه به روزرسانی فروردین ماه سال 1403

تلفن دانشکده: 22432040 و 22432041، داخلی 211

پست الکترونیک: hatami@sbmu.ac.ir

تلفکس: 22432046

 

 

ربّ أدْخلْنی مدْخل صدْقٍ وأخْرجْنی مخْرج صدْقٍ واجْعلْ لی منْ لدنْک سلْطانًا نصیرًا 

 بهداشت عمومی عبارتست از مجموعه دانش و هنر پیشگیری از بیماری‌ها و تامین، حفظ و ارتقای سلامتی و توانمندی بشر با استفاده از تلاش‌های دسته جمعی منجر به توسعة جامعه. از آنجا که هدف اصلی رشتة بیماری­های عفونی، تربیت نیروهای متخصصی است که دارای دانش، نگرش و مهارت­های عملی کافی به‌ منظور پیشگیری، حفظ و ارتقاء سلامتی افراد سالم و درمان و بازگرداندن سلامتی افراد مبتلا به بیماری­های عفونی است، هدف اصلی رشتة پزشکی اجتماعی، تلفیق اهداف پزشکی بالینی با جنبه های بهداشتی و اجتماعی به منظور ارتقاء سلامتی انسان‌ها می‌باشد، هدف دانشجویان استعداد درخشان دکترای حرفه ای، دستیابی به اهداف پزشکی جامعه نگر و جایگزینی بهداشت‌گرایی و پژوهش‌محوری به جای درمان‌گرایی صرف است و همچنین هدف اصلی پزشکان مسئول و شاغل در بخش بهداشت (وزارت متبوع، هلال احمر، بهزیستی، بسیج جامعة پزشکی، بهداری مراکز نظامی و انتظامی، اداره امور زندان‌ها، مراکز تحقیقات علوم پزشکی و پژوهشکده ها ...)، حفظ و ارتقاء سلامتی انسان‌ها، امدادرسانی و پژوهش‌های مرتبط با سلامت و بیماری است، به ­منظور وصول به این اهداف، دوره حضوری یک‌ساله یا نیمه حضوری (پودمانی) دو ساله‌ای تحت عنوان دوره عالی بهداشت عمومی   (Master of Public Health = MPH)ابداع گردیده و طی آن به آموزش اصول، مبانی و جنبه های کاربرد بالینی اپیدمیولوژی، روش تحقیق، روش‌های آماری، اصول مدیریت و برنامه‌ریزی، اقتصاد بهداشت، اصول بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای، بهداشت در حوادث و سوانح، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های مسری با تاکید بر نوپدیدی و بازپدیدی بیماری‌ها، بیماری‌های مرتبط با دفاع بیولوژیک، جامعه‌شناسی پزشکی، اخلاق، حقوق و تاریخ پزشکی، ویروس شناسی، باکتری شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی بالینی، مدیریت مبارزه با دخانیات، مدیریت مقابله با بلایا و . . . پرداخته می‌شود.

در طول این دوره بر دانش نظری و مهارت‌های عملی فراگیران، به نحوی افزوده خواهد شد که قادر به انجام پژوهش‌های عرصه ‌ای بالینی و آزمایشگاهی مرتبط با سلامت و بیماری، به کارگیری شیوه‌ های مرتبط با حفظ و ارتقاء سلامت، کنترل و گزارش‌دهی صحیح همه گیری‌ها و مدیریت خدمات بهداشتی خواهند شد.

1 ـ کسب دانش و مهارت حفظ و ارتقاء سلامتی فرد و جامعه

2 ـ فراگیری دانش و مهارت‌های مرتبط با پیشگیری نخستین، سطح اوّل، دوّم، سوّم و چهارم

3 ـ فراگیری دانش و مهارت‌های مدیریتی در سیستم‌های بهداشتی

4 ـ فراگیری دانش و مهارت‌های لازم به منظور انجام پژوهش در امر سلامت و بیماری

5 ـ فراگیری دانش و مهارت نحوه بررسی، کنترل و گزارش‌دهی همه گیری‌ها

6 ـ فراگیری دانش و مهارت‌های مرتبط با اپیدمیولوژی بالینی، سرواپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی مولکولی

7 ـ فراگیری دانش و مهارت‌های لازم به منظور پیشگیری و مقابله با مخاطرات زیستی اعم از نوپدیدی و بازپدیدی بیماری‌ها و سوء استفاده عمدی از عوامل بیولوژیک یا پدافند غیرعامل در مقابل مخاطرات زیست محیطی و بیوتروریسم.

 

1 ـ درک مفهوم بهداشت عمومی و آشنایی با وظایف و کاربردهای آن

2 ـ آشنایی با سند اهداف توسعه پایدار و چشم انداز بهداشت عمومی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت تا سال 2030

3 ـ یادگیری دامنه فعالیت‌های بهداشت عمومی 

4 ـ کسب آگاهی و مهارت کافی در زمینه اپیدمیولوژی پایه و بالینی به منظور به کارگیری مطلوب آن در طول دوره اشتغال پزشکی / مدیریتی خود 

5 ـ تدوین و به کارگیری پرسشنامه‌ های (Questionnaire) متناسب با شیوه‌ های مختلف مطالعات اپیدمیولوژیک 6 ـ توانایی تشخیص اپیدمی­ها و سامان‌دهی  (management)و کنترل آن­ها

7 ـ کسب توانایی در زمینه آموزش به اقشار مختلف مردم و ارائه طرح‌های پژوهشی در زمینة بیماری‌ها

8 ـ آشنایی و به کارگیری اصول، مبانی، اهداف و فعالیت‌های بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این معیارها در حوزه بهداشت عمومی، تداخل و تشابه دارد و به کارگیری آن در راستای حفظ و ارتقای سلامت

9 ـ کسب توانایی شناخت مشکلات بهداشتی، مهارت‌های مدیریتی و روحیه کار گروهی به منظور ایجاد تغییر و توسعه در امر بهداشت عمومی 

10 ـ تعیین نیازهای بهداشتی و شناسایی عوامل و خطراتی که سلامت فرد و جامعه را تهدید می‌کند

11 ـ کسب توانایی ارزشیابی وضعیت بهداشتی جامعه و یافتن نقاط قوت و ضعف آن و اولویت بندی نیازها

12 ـ تعیین سیاست‌ها و برنامه های کوتاه و درازمدت و هماهنگ با تدابیر سازمان جهانی بهداشت برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت فرد و جامعه

13 ـ توانایی تامین منابع و امکانات و تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای برای ارائه خدمات، انجام پژوهش و اجرای آموزش همگانی در راستای سلامت فرد و جامعه

14 ـ سالم سازی محیط زیست، افزایش سطح آگاهی‌های بهداشتی جامعه، بیماریابی و مهار بیماری‌های واگیر و پیشگیری از ابتلاء به بیماری‌‌ها‌

15 ـ ارتقاء سطح و تغییر سبک زندگی و اصلاح رفتارهای خطرساز فردی و اجتماعی در جهت تامین رفاه جسمی، روانی و اجتماعی برای تحقق، حفظ و ارتقای سلامت و توسعه جامعه.

16 ـ آشنایی با مبانی اخلاق، حقوق و تاریخ پزشکی

17 ـ کسب مهارت‌های لازم به منظور برنامه‌ریزی، ساماندهی و مدیریت بحران در بلایا.

 شرح مفصل قوانین، مقررات، آئین نامه ها و برنامه های درسی و منابع این دوره ها را در سایت دانشکده بهداشت علوم پزشکی شهید بهشتی (ره)، در آدرس زیر، ملاحظه فرمایید:

https://phs.sbmu.ac.ir/uploads/236/2023/Apr/25/mph1.pdf

امید است ورودیمان به این دوره ها؛ مملو از صداقت (مدخل صدق) و خروجیمان نیز سرشار از راستی و درستی (مخرج صدق) باشد تا بتوانیم در سایه آموزش‌های صحیح و کسب اطلاعات و مهارت‌های لازم (سلطانا مبینا)، چنان تغییر رفتاری در خود، احساس کنیم که در سایه بهداشت گرایی و پژوهش محوری، شایسته ارائه خدمات زیربنایی در راستای حفظ و ارتقای سلامتی تمامی انسان‌ها و بخصوص ملّت شریف ایران اسلامی باشیم. انشاالله 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست