مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

 

 

دکتر محمد رفیعی

دکترای تخصصی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس: 41-22432040 داخلی:259

پست الکترونیک:

rafiee@sbmu.ac.ir

 rafiee78@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست