مدیر پژوهشی دانشکده بهداشت و ایمنی

 

دکتر رضا سعیدی

دکتری تخصصی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 201

 پست الکترونیک: reza.saeedi@gmail.com - r.saeedi@sbmu.ac.ir

 رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
 زمینه های پژوهشی: مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، ارزیابی و مدیریت ریسکهای بهداشتی و مخاطرات محیط، ارتقاء سلامت محیط کار، پایش های زیست محیطی، کمی سازی اثر بهداشتی آلودگی های محیطی، فناوری های نوین تصفیه آب و فاضلاب کاربرد زیست فناوری در بهداشت محیط، مدیریت پسماند

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست