مدیر امور بین الملل دانشکده

 

                                                                    

دکتر ساناز سهرابی زاده

دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

  مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 147-212

 پست الکترونیک:  sohrabizadeh@sbmu.ac.ir - ssohrabizadeh@gmail.com 

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
زمینه های پژوهشی: سلامت همگانی در بلایا، گروه های آسیب پذیر در بلایا،جنسیت و بلایا، تغییر اقلیم، سلامت باروری در بلایا، آمادگی و بازیابی در بلایا، اپیدمیولوژی بلایا، روش شناسی کیفی
 

 

 

  

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست