مدیر گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

 

دکتر کتایون جهانگیری

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:207        

پست الکترونیک:

 k.jahangiri@sbmu.ac.ir

 katayounjahangiri@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID، کتاب

زمینه های پژوهشی: سلامت در حوادث و بلایا، مدیریت بلایا، مداخلات جامعه محور، سلامت جامعه، طب پیشگیری، سلامت زنان، اپیدمیولوژی بلایا،حوادث صنعتی و انسان ساخت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست