ماموریت و چشم انداز

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پنج رکن اصلی به شرح پی‌گفت را زمینه فعالیت‌های دانشجویی خود قرار داده است:

1. آموزشی مطلق شامل برگزاری کارگاه و تورهای دانشجویی

2. پژوهشی مطلق شامل انتشارات کتاب و مقالات دانشجویی با قید نشانی سازمانی کمیته

3. انجام طرح‌های دانشجویی با عقد قرارداد با دانشجو

4. فناوری شامل ثبت اختراعات و تجاری سازی آن‌ها

5. آموزشیفرهنگی شامل برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های دانشجویی

 

راهبرد آتی این کمیته، انتشار مقالات دانشجویی معتبر و با کیفیت، انجام طرح‌های دانشجویی با کیفیت، آموزش گسترده‌تر در زمینه‌های مرتبط با پژوهش با برگزاری منظم و مستمر کارگاه‌ها و اصلاح سازمان مدیریتی بخش‌های مرتبط با کمیته در دانشگاه در راستای نیل به اهداف پیش گفت را در برمی‌گیرد.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست