طرح تحقیقاتی خانم دکتر ساناز سهرابی ­زاده با عنوان «تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رفتار ناایمن کارکنان مراقبت های سلامت در استفاده از ماسک های تنفسی در طول همه گیری کرونا در ایران: یک مطالعه کیفی»

طرح تحقیقاتی خانم دکتر رضوان زنده­ دل با عنوان «توسعه نمونه ­بردار تله سوزنی بر پایه ­ی فضای فوقانی به منظور نمونه ­برداری از تعدادی ترکیبات اتری سوخت در نمونه­ های ادرار»

طرح تحقیقاتی خانم دکتر سکینه رخشنده رو با عنوان «طراحی و ارزیابی کاربردپذیری نرم ­افزار مبتنی بر تلفن همراه برای خود مراقبتی نوجوانان»

طرح تحقیقاتی خانم دکتر سکینه رخشنده­ رو با عنوان «بررسی خودکارآمدی و سبک زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان شهرستان ملارد در سال 1398»

 طرح تحقیقاتی خانم دکتر سمیه فرهنگ ­دهقان با عنوان «توسعه چارچوب مدیریت ریسک بهداشتی در محیط­ های کار با نانومواد با استفاده از روش‌های تصمیم ­گیری چندمعیاره»

 طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیدنادعلی علوی بختیاروند با عنوان «تعیین کارآیی آسیاب گوی­ دار سیاره­ای درحذف آلاینده­ های کلره پایدار موجود در پسماندهای صنعتی و امکان سنجی تولید همزمان نانوکامپوزیت»

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست