فرم ها و آئین نامه های معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

پرسشنامه استعدادیابی فرهنگی، هنری و ورزشی دانشجویان

فرایند فارغ التحصیلی و تسویه حساب

راهنمای استفاده از سیستم غیرحضوری انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان

فرایند کلی بیمه تامین اجتماعی دانشجویان دستیاری و دکتری تخصصی

فرم تعهد محضری 1402

فرم محارم (وژه خواهران)

دستورالعمل اعطای کمک خاص به دانشجویان

دستورالعمل نحوه اعطای وام دستیاری

نحوه افتتاح سپرده آنلاین از طریق سایت بانک قرض الحسنه مهر ایران

راهنمای الغای قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید برای استفاده از

 درج سوابق و خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی

فرایند ثبت نام اولیه وام دانشجویی

دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات بیمه تامین اجتماعی به دانشجویان

دستورالعمل نحوه استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی

اطلاعیه اعطای وام تحصیلی

دستورالعمل نحوه پرداخت وام شهریه

دستورالعمل نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان

دستورالعمل نحوه بازپرداخت اجاره بهای خوابگاه های دانشگاه

فرایند تخصیص وام تحصیلی و مسکن

فرم درخواست وام ازدواج

فرم وام تولد فرزند

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست