فارغ التحصیلان رشته سلامت در بلایا و فوریت ها

حسن جمشیدی

سال ورودی: 1391

رشته تحصیلی کارشناسی:پرستاری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:بیهوشی

عنوان پروپوزال دکتری:طراحی الگوی همکاری بین اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در تحویل مصدومان حوادث ترافیکی در شهرستان فسا

استاد راهنما: دکتر رضا خانی جزنی - دکتر احمد علی‌بابایی

پست الکترونیک: hasanjamshidi45@yahoo.com

 

 فاتح پناه

سال ورودی: 1391

رشته تحصیلی کارشناسی:مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

عنوان پروپوزال دکتری:ارائه الگوی تلفیقی دانش بومی و دانش نوین جهت مقابله با پیامدهای خشک‌سالی بر سلامت آب

استاد راهنما: دکتر کتایون جهانگیری

پست الکترونیک: fatehpanah@gmail.com

 

 آرزو کرمپوریان

سال ورودی:1392

رشته تحصیلی کارشناسی: پرستاری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: پرستاری-گرایش داخلی، جراحی

عنوان پایان‌نامه دکتری: نیازسنجی و تدوین راهنمای آمادگی نظام سلامت در مواجهه با بیماری‌های واگیر و تروما در گردهمائی گسترده اربعین

استاد راهنما: دکتر زهره قمیان-دکتر داود خراسانی زواره

پست الکترونیک:a.karampourian@umsha.ac.ir

 

 ماندانا میرمحمدعلی ئی

سال ورودی:1392

رشته تحصیلی کارشناسی: مامایی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: مامایی گرایش بهداشت مادر و کودک

عنوان پایان‌نامه دکتری: طراحی و اعتبارسنجی بسته آموزشی توانمندسازی ماماها برای ارائه خدمات سلامت باروری در بلایا

استاد راهنما: دکتر رضا خانی جزنی-دکتر ساناز سهرابی زاده

پست الکترونیک: mirmohamad1@yahoo.com

 حسن قدسی

سال ورودی: 1392

رشته تحصیلی کارشناسی: پرستاری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: پرستاری

عنوان پایان‌نامه دکتری: طراحی و آزمون مدل تاب‌آوری داوطلبین کمک‌های بشردوستانه ایران در بلایا

استاد راهنما: دکتر رضا خانی جزنی - دکتر ساناز سهرابی زاده

پست الکترونیک: ghodsih1979@gmail.com

 

 علی خدادادی زاده

سال ورودی: 1392

رشته تحصیلی کارشناسی: پرستاری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: آموزش پرستاری داخلی و جراحی

عنوان پایان‌نامه دکتری: طراحی مدل ملی ایمنی سرنشینان خودرو در مقابل آتش‌سوزی

استاد راهنما: دکتر کتایون جهانگیری

پست الکترونیک: akhodadadi67@gmail.com

 

 صادق یوسف نژاد

سال ورودی: 1392

رشته تحصیلی کارشناسی: پرستاری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: اپیدمیولوژی

عنوان پایان‌نامه دکتری: طراحی مدل کنترل طغیان بیماری‌های منتقله از آب و غذا به دنبال وقوع بلایای طبیعی در ایران

استاد راهنما: دکتر رضا خانی جزنی - دکتر کتایون جهانگیری

پست الکترونیک: yusefnejad785@yahoo.com

 

 سیمین تاج شریفی فر

سال ورودی:1392

رشته تحصیلی کارشناسی: مامایی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: مامایی- آموزش بهداشت مادر و کودک

عنوان پایان‌نامه دکتری: تدوین مدل ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها در پاسخگویی به رویدادهای بیولوژیک

استاد راهنما: دکتر کتایون جهانگیری

پست الکترونیک: s_sharififar@yahoo.com

 

 فاطمه نوری

سال ورودی: 1392

رشته تحصیلی کارشناسی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

عنوان پایان‌نامه دکتری: شبیه‌سازی و ارائه مدل ارتقای ایمنی تخلیه اضطراری ایستگاه‌های مترو شهر تهران

استاد راهنما: دکتر داود خراسانی زواره

پست الکترونیک: F_nouri85@yahoo.com

 

 سکینه شریفیان

سال ورودی: 1392

رشته تحصیلی کارشناسی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

عنوان پایان‌نامه دکتری: طراحی مدل نظام مراقبت مصدومان حوادث ترافیکی در ایران

استاد راهنما: دکتر رضا خانی جزنی-دکتر داود خراسانی زواره

پست الکترونیک: sakineh.sharifian@gmail.com

 

میثم صفی کیکله

سال ورودی: 1393

رشته تحصیلی کارشناسی: پرستاری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

عنوان پروپوزال دکتری:طراحی پروتکل فرایند تصمیم‌گیری برای بیماران مبتلا به حملات آسم در اورژانس پیش بیمارستانی ایران.

استاد راهنما: دکتر داود خراسانی زواره - دکتر زهره قمیان

پست الکترونیک: meysam.safi@yahoo.com

 

 فرشاد فقی سلوک

سال ورودی:1393

رشته تحصیلی کارشناسی:مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

عنوان پروپوزال دکتری:طراحی و تبیین چارچوب مفهومی شکل‌گیری رفتارهای ضداجتماعی ناایمن در رانندگان وسایل نقلیه موتوری

استاد راهنما: دکتر ساناز سهرابی زاده- دکتر حمید سوری

پست الکترونیک: f.solok@gmail.com

 

 حمید صفرپور                         

سال ورودی: 1394

رشته تحصیلی کارشناسیپرستاری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی

عنوان پروپوزال دکتریطراحی مدل استقرار Vision Zeroدر ایران .

استاد راهنمادکتر داود خراسانی زواره - دکتر زهره قمیان

پست الکترونیک:  h.safarpor@gmail.co

 

 شیوا یوسفیان اسپلی

سال ورودی:1393

رشته تحصیلی کارشناسی:مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

عنوان پروپوزال دکتری:تدوین مدل، ساخت و روان‌سنجی ابزار سنجش کارکرد هماهنگی درون‌بخشی نظام سلامت ایران در بلایای طبیعی

استاد راهنما: دکتر کتایون جهانگیری -دکتر ساناز سهرابی زاده

پست الکترونیک: shyousefian@sbmu.ac.ir

 

 زهرا اسکندری

سال ورودی: 1394

رشته تحصیلی کارشناسی:پرستاری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:پرستاری مراقبت‌های ویژه

عنوان پروپوزال دکتری:طراحی مدلی برای بهینه‌سازی

توسعه پایگاه‌های امداد هوایی در ایران با استفاده از هوش مصنوعی

استاد راهنما: دکتر زهره قمیان- دکتر ساناز سهرابی زاده

پست الکترونیک: z_eskandari@sbmu.ac.ir

 

علی صاحبی

سال ورودی: 1396

رشته تحصیلی کارشناسی: پرستاری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان پروپوزال دکتری: طراحی و اعتبارسنجی مدل پیش بینی زمان تخلیه اضطراری در آتش سوزی بیمارستان

استاد راهنما: دکتر کتایون جهانگیری

پست الکترونیک: ali.sahebi.phd@gmail.com

 

 پروین شفیعی مقدم

سال ورودی: 1394

رشته تحصیلی کارشناسی:بهداشت حرفه‌ای

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:بهداشت حرفه‌ای

عنوان پروپوزال دکتری:آینده‌نگاری کاهش ریسک پیامدهای سلامتی NATECHناشی از انتشار مواد شیمیایی سمی

استاد راهنما: دکتر کتایون جهانگیری- دکتر ساناز سهرابی زاده

پست الکترونیک: parvin_shafieimoghaddam@sbmu.ac.ir

 

 بایرام نجاتی زرنقی

سال ورودی: 1396

رشته تحصیلی کارشناسی: فناوری اطلاعات سلامت

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

عنوان پروپوزال دکتری:طراحی و مداخله مشاوره سلامت معنوی در مردان آسیب‌دیده از بلایای طبیعی در ایران

استاد راهنما: دکتر داود خراسانی زواره- دکتر ساناز سهرابی زاده

پست الکترونیک: bayram_nejati@yahoo.com

 سیده سمیه موسوی پور

سال ورودی:1396

رشته تحصیلی کارشناسی:پرستاری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

عنوان پروپوزال دکتری:تبیین،طراحی و روان سنجی ابزار پیش بینی سقوط بیمار در بیمارستان

استاد راهنما: دکتر داود خراسانی زواره

پست الکترونیک:

Somayyeh.mosavipoor@gmail.com

 

 آرزو دهقانی

سال ورودی:1397

رشته تحصیلی کارشناسی: پرستاری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: آموزش پزشکی

عنوان پروپوزال دکتری:طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی آمادگی نظام بهداشت و درمان در ارتباطات خطر حوادث و بلایا

استاد راهنما: دکتر زهره قمیان

پست الکترونیک:dehghani.am64@gmail.com

 

داود پیرانی

 سال ورودی1396

رشته تحصیلی کارشناسی: مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:  مدیریت سلامت ،ایمنی و محیط زیست

عنوان پروپوزال دکتری: تبیین،طراحی و روان سنجی ابزارسنجش آمادگی صنایع پتروشیمی در حوادث و بلایا

استاد راهنما: دکتر داود خراسانی زواره

پست الکترونیک:davoodpirani@gmail.com

ایمان فرهی آشتیانی

 سال ورودی1397

رشته تحصیلی کارشناسی: مهندسی صنایع -ایمنی صنعتی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد :مهندسی صنایع -ایمنی صنعتی

عنوان پروپوزال دکتری: طراحی و اعتبار بخشی مدل ارتقای ایمنی در مواجهه با حوادث انسان‌ساخت در صنایع فرآیندی ایران مبتنی بر رویکردهای داده ‌کاوی

استاد راهنما: دکتر کتایون جهانگیری - دکتر ساناز سهرابی زاده

پست الکترونیکiman.farrahi@gmail.com

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست