رسالت، چشم انداز و برنامه عملیاتی گروه

 

رسالت گروه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) ارتقاء مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست در سطوح ملی و بین‌المللی از طریق تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، انجام پژوهش‌های کاربردی و ارائه خدمات تخصصی است.

چشم‌انداز گروه دستیابی به رتبه اول کشوری و ارتقاء جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌‌های جهانی در زمینه تربیت نیروی انسانی، تولید علم و ارائه خدمات تخصصی سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) می‌باشد.

از جمله مهمترین اهداف گروه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

اهداف

  1. ارتقاء کمی و کیفی آموزش، پژوهش، فناوری و پاسخگویی اجتماعی در حوزه HSE
  2. توانمندسازی دانشجویان جهت ارایه خدمات تخصصی، انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه فناوری در حوزه HSE
  3. ارتقاء جایگاه علمی کشور در حوزه HSE در راستای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی
  4. مشارکت فعال در تدوین سیاست‌های نظام سلامت در کشور

 

برنامه فعالیت‌های گروه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست در سال ۱۴۰۲

حوزه

عنوان برنامه

شرح فعالیت‌ها

مسئول

واحد سنجش

 
 

آموزش

تقویت و ارتقاء کیفیت برنامه‌های آموزشی گروه

تدوین و انتشار کلیه فرایندهای آموزشی گروه (بصورت چارت) جهت تسهیل بهره‌برداری اساتید و دانشجویان

دکتر فاطمه محسن‌زاده

تعداد چارت تدوین شده

 

اجرای دوره‌های آموزشی بین‌المللی کوتاه‌مدت

دکتر امین باقری

تعداد دوره برگزار شده

 

نیازسنجی و برنامه‌ریزی جهت تالیف کتابهای مرجع در حوزه HSE

اعضای هیات علمی گروه

اجرای برنامه نیازسنجی

 

بازنگری شیوه‌نامه برگزاری ژورنال کلاب

اعضای هیات علمی گروه

ویرایش جدید شیوه‌نامه

 

توانمندسازی اعضای هیئت علمی

1- ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی دانشجویان

2- ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺎه‌ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اعضای هیئت علمی و ارﺳﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ EDO

دکتر رضا سعیدی با همکاری EDO

۱- اجرای برنامه نیازسنجی

۲- تعداد کارگاه برگزار شده

 

توانمندسازی دانشجویان جهت ارائه خدمات تخصصی، انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه فناوری در حوزه HSE

1- ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی دانشجویان

2- ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺎه‌ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی دانشجویان در ﮔﺮوه و ارﺳﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ EDO

3- درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه از EDO در راستای توسعه فناوری در حوزه HSE

4- ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮔﺎه‌ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه از ﺳﻮی EDO با تایید گروه و معاون آموزشی دانشکده

اعضای هیات علمی گروه با همکاری EDO

۱- اجرای برنامه نیازسنجی

۲- تعداد کارگاه برگزار شده

۳- تعداد دانشجویان شرکت‌کننده در کارگاه‌ها

 

پژوهش و فناوری

تقویت و ارتقاء کیفیت و هدفمندی طرح‌های پژوهشی و فناوری گروه

۱- تصویب طرح‌های پژوهشی و فناوری مطابق با نقشه پژوهش و فناوری گروه

۲- تصویب پروپوزال پایان‌نامه‌ها مطابق با نقشه پژوهش و فناوری گروه

دکتر رضا سعیدی

درصد پوشش موضوعات نقشه پژوهش و فناوری در طرح‌ها و پایان‌نامه‌ها

 

تقویت و ارتقاء بانک داده‌های HSE جهت استفاده دانشجویان و محققین

تعداد بانک داده‌های ایجاد شده

 

ارائه خدمات تخصصی

ارائه خدمات، پاسخگویی اجتماعی و ارتباط با جامعه

تدوین و اجرای طرح‌های ارتباط با صنعت

دکتر رضا غلام‌نیا

تعداد طرح‌ها

 

برگزاری حداقل دو نشست گفتمان علوم بهداشتی

تعداد نشست‌ها

 

اعتباربخشی و ارزیابی درون‌گروهی

اعتباربخشی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری و ارائه خدمات

۱- جمع‌آوری و ارائه مستندات فعالیت‌های سالیانه گروه

۲- تعیین نقاط قوت و ضعف و برنامه‌ریزی برای ارتقاء فعالیت‌ها

دکتر غزاله منظمی تهرانی

اجرای فرایند اعتباربخشی

 

ارزیابی درون‌گروهی

۱- ارزیابی فعالیت‌های گروه توسط اعضای هیئت علمی

۲- ارزیابی فعالیت‌های گروه توسط دانشجویان

۳- تحلیل نتایج ارزیابی درون‌گروهی و استفاده از خروجی نهایی برای ارتقاء فعالیت‌ها

اجرای ارزیابی درون‌گروهی

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست