معرفی گروه

در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی طی نامه شماره 315 / 90146- 311 مورخ 1390/1/24  فرم تقاضای تاسیس رشته و تمامی مستندات مربوطه جهت بررسی و تصویب به معاونت محترم آموزشی دانشگاه ارسال گردید و پس از پیگیری‌های مستمر نهایتا به استناد رای صادره در دویست و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ 1391/10/20 با راه‌اندازی این رشته موافقت به عمل آمد. گروه سلامت در بلایا و فوریت ها در این دانشگاه از سال 1391 با پذیرش سه دانشجوی دکترای تخصصی در دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست سابق آغاز به کار نموده است. این دپارتمان، جزء معدود گروه های سلامت در بلایا و فوریت هاست که تشکیلات مصوب سازمانی شامل عضو هیئت علمی و کارشناس گروه را دارا می باشد. پس از آن نیز هرساله براساس موافقت هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته سلامت در حوادث و بلایا، اختصاص دانشجوی به دانشکده فوق صورت گرفته است. پس از ادغام دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست با دانشکده بهداشت و تاسیس داشکده بهداشت و ایمنی، گروه سلامت در بلایا و فوریت ها بعنوان یکی از پنج رشته تخصصی دارای مقطع دکتری می باشد.

 

چشم انداز:  

گروه سلامت در بلایا و فوریتهای دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی ده سال آینده معتبرترین دپارتمان آکادمیک کشور در زمینه تخصصی مدیریت حوادث، فوریتها و بلایا خواهد بود. این گروه بهترین خدمات آموزشی و پژوهشی را در کشور و در سطح منطقه ارائه می کند و به عنوان مرجع اصلی تولید شواهد علمی حوزه سلامت در بلایا و فوریت ها در کشور و منطقه شناخته خواهد شد. دانش آموختگان این گروه با فعالیت های علمی خود موجب افزایش سهم کشور در تولید علم در سطح منطقه و جهان خواهند شد و موجبات توسعه همکاری های علمی با مراکز آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور و سایر کشورها و سازمان های بین المللی را فراهم می کنند. همچنین حضور دانش­ آموختگان دانشکده بهداشت و ایمنی در بخش های مختلف نظام سلامت، تفکر و رویکرد علمی و کاربردی مدیریت خطر بلایا را در جامعه و بخش های مختلف نظام سلامت نهادینه خواهد نمود.

 

ماموریت:

گروه سلامت در بلایا و فوریتهای دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تلاش است تا با تکیه بر کادر علمی خود، دانش آموختگانی متخصص، متعهد و کارامد را تربیت کند که از دانش، توانایی و مهارت کافی برای آموزش، پژوهش، اجرا و مدیریت در حوزه کاهش خطر حوادث و بلایا برخوردار باشند و با تولید شواهد علمی بتوانند نقش موثری را در حفظ و ارتقای سلامت جامعه در مواجهه با حوادث و بلایا داشته باشند و همچنین نقش اصلی در قالب اجرا و مشاوره به سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت داشته باشند. این گروه وظیفه خود می­داند که ضمن توجه به تربیت مدرسین مورد نیاز دانشگاهها و مراکز عالی آموزشی و پژوهشی، دانش آموختگانی را تربیت کند که قادر به رهبری، برنامه ریزی، سیاستگذاری و حل مشکلات  در مدیریت و کاهش خطر بلایا باشند. همچنین گروه تلاش می­کند نسبت به تولید مستندات علمی، آموزش و پژوهش­های بنیادی و کاربردی مربوط به حیطه مدیریت خطر حوادث و بلایا (اعم از بلایای طبیعی، انسان­ساخت و بیولوژیکی) و تبادلات علمی در سطوح ملی و بین المللی اقدام نماید.

 

اهداف :

* تربیت نیروی انسانی حال و آینده نظام سلامت برای آموزش، پژوهش، سیاستگذاری و مدیریت خطر حوادث و بلایا

* معرفی، تبیین و تثبیت جایگاه دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان دانشگاه مطرح کشور در تربیت نیروهای متخصص، متعهد و کارامدی که بازوی علمی، تحقیقاتی و عملیاتی در سیاست گذاری‏ها و برنامه ریزى‏های مرتبط با سلامت در حوادث و بلایا در سطوح ملی و بین المللی باشند

* تولید شواهد، مستندات و منابع علمی مورد نیاز کشور، نظام سلامت و سایر سازمان ها و مراجع ملی و بین المللی در زمینه مدیریت و کاهش خطر تهدیدهای طبیعی، انسان ساخت و بیولوژیک و حمایت از پژوهش­ها و تحقیقات کاربردی مرتبط با سلامت در حوادث و بلایا

* افزایش سهم کشور در تولید علم و مدیریت دانش و کاهش خطر بلایا در سطح منطقه و جهان

* کمک به مداخلات جهت کاهش آسیب پذیری، کاهش خطر و پیامدهای سوء سلامتی در حوادث و بلایا و تقویت ظرفیت های نظام سلامت برای مدیریت خطر بلایا در سطوح محلی و ملی

*  توسعه ارتباطات و همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با سلامت در حوادث و بلایا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست