تاریخچه تأسیس رشته و گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 

امروزه استفاده از سیستم‌ها و استانداردهای مدیریتی در بسیاری از سازمانها و صنایع، یک فرآیند مستمر و استراتژیک محسوب می‌شود و آن را لازمه تغییر، بهبود و تعالی سازمان در راستای اهداف کسب و کار و موفقیت‌های تجاری می‌دانند. یک اصل مهم در هر سازمان پویا و سرآمد، یکپارچه‌سازی و هماهنگی بیشتر است. هیچ سازمانی نمی‌تواند با استفاده از نظام‌های مدیریتی مستقل و مجزا موفق باشد، زیرا در این صورت، تقابل بجای تعامل و افزایش هزینه‌ها و فعالیت‌های موازی و تکراری بجای مفاهیم بهره‌وری قرار می‌گیرد، صنایع، شرکت‌ها و سازمان‌ها با اهداف متعدد روبرو می‌شوند و این وضعیت مدیریت‌های میانی و عالی را دچار سردرگمی اساسی می‌‌نماید. هدف اساسی و پایه‌ای سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE – MS) یکپارچه‌سازی است. این یکپارچه‌سازی به گونه‌ای است که کلیه مولفه های مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت، ایمنی و زیست محیطی در یک زمان روی هر یک از فرآیندها شناسایی، تعریف و اعمال می‌گردد. سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست نظامی هدفمند، سازماندهی شده و با برنامه‌ریزی خاص است که با تهیه دستورالعمل، روش‌های اجرایی، استانداردها و مقررات جاری استقرار یافته، مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در مقاطع زمانی مختلف قابلیت اصلاح و به ‌روزرسانی را دارد.

با توجه به نیاز روزافزون صنایع و سازمانهای مختلف کشور به نیروی انسانی متخصص جهت استقرار و ارتقاء مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست، در سال 1386 فرم تقاضا برای تأسیس رشته تحصیلی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست ‌در مقطع کارشناسی ارشد تکمیل و به همراه برنامه دروس و مستندات ذیربط طی نامه شماره 864771-100 مورخ 1386/12/5 به ریاست محترم دانشگاه ارسال گردید.  موضوع در شورای محترم آموزشی دانشگاه مطرح و پس از تصویب، به شورای محترم دانشگاه ارائه گردید و در جلسه مورخ 1386/12/7 شورای محترم دانشگاه نیز با راه‌اندازی رشته مذکور موافقت بعمل آمد.  سپس برنامه پیشنهادی منضم به فرم‌های تکمیل شده تقاضای راه‌اندازی طی نامه شماره 17534/آ مورخ 1386/12/27 معاون محترم آموزشی دانشگاه به مدیر کل محترم دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی ارسال گردید.

پس از آن با پیگیری‌ها و برگزاری جلسات متعدد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه نهایتاً مدیرکل محترم دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 16/4202/آ مورخ 1388/1/15 از مسئولین محترم دانشکده جهت بررسی و دفاع از ضرورت رشته و برنامه آموزشی مربوطه در بیست و ششمین جلسه شورای معین شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1388/1/23 دعوت بعمل آمد. در نهایت، برنامه آموزشی رشته فوق بر اساس نامه شماره 16/263792/آ مورخ 1389/7/11 در پنجاه و یکمین جلسه شورای معین شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1389/7/18 مطرح گردید.

در ادامه پیگیریهای مستمر، جلسه‌ای بر اساس نامه شماره 306/5570 مورخ 1390/3/3 در شورای عالی برنامه‌ریزی تشکیل و مورد تصویب نهایی قرار گرفت. این برنامه طی نامه‌های شماره 2410 مورخ 1390/10/25 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز شماره 301/16254 مورخ 1390/11/9 توسط مدیر محترم امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ابلاغ گردید. پس از به ثمر رسیدن تلاشهای دانشکده در تأسیس رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست، برای اولین‌بار در سطح کشور دانشکده از مهرماه 1392 اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته نمود. در ابتدا رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست زیر نظر گروه علوم بهداشتی اداره می‌شد، اما در ادامه در سال 1394 گروه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) با ترکیبی از برخی اعضای هیات علمی گروههای علوم بهداشتی و علوم پایه دانشکده و جذب اعضای هیات علمی جدید تأسیس شد و آغاز به فعالیت نمود.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست