کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویان دانشکده بهداشت و ایمنی

 

تاریخچه و ساختار

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۷۲ به عنوان مدیریت مستقل زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه شروع به کار کرد. این کمیته دارای دفتر مرکزی در ستاد دانشگاه (شامل مدیر کمیته، سرپرست فنی دفتر و دو کارشناس پژوهشی با ردیف مجزا برای کمیته، یک مسئول دفتر، و یک دبیر کل کمیته؛ به جز نیروهای دانشجویی مستقر)، دفاتر کمیته‌های تحقیقات دانشجویی در دانشکده ها (۱۱ دانشکده) و مراکز تحقیقاتی (۶۴ مرکز) با سازمان مدیریتی معاون‌های دانشکده ها و مراکز با عنوان مسئولین کمیته‌ها و دبیران مستقر در آن ها است. یکی از این دفاتر کمیته تحقیقات دانشجوییدانشکده بهداشت و ایمنی می باشد که در راستای تقویت بنیه های پژوهشی دانشجویان (تربیت و تقویت پژوهشگر) فعالیت میکند.

اهداف اصلی کمیته

- تقویت پژوهشگر

- توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی دانشجویان

- نهادینه کردن نظام پژوهش در تمام امور

فعالیت ها

- برگزاری کارگاه های مرتبط با پژوهش برای دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلات تکمیلی و کارشناسی

- ارائه مشاوره و راهنمایی به دانشجویان جهت طراحی و اجرای مطالعات پژوهشی توسط اساتید و پژوهشگران مجرب گروه‌های آموزشی دانشکده

- ارتقا بسترهای انتقال تجربیات و دانش پژوهشی از طریق اعزام محققین به کنگره های داخلی و خارجی

- تشکیل کارگروه های علمی و پژوهشی به منظور افزایش فعالیت های علمی و تحقیقاتی

- برگزاری تورها و بازدید‌های علمی از پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی

- برگزاری همایش‌های سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

- راه‌اندازی نشریه دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویان دانشکده بهداشت و ایمنی

- مشاوره آماری

- تشکیل شورای پژوهش

وابستگی سازمانی (Affiliation)

قابل توجه دانشجویان محترم:

جهت درج وابستگی سازمانی (Affiliation) دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویان و برخورداری از مزایای آن می بایست طبق فرمت زیر اقدام شود:

مقالات فارسی: کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

مقالات انگلیسی:

Student Research committee, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست