معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت و ایمنی

 

دکتر محمدحسین وزیری

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

  مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 105

 پست الکترونیک: mhvaziri@sbmu.ac.ir - mhvaziri40@yahoo.com

رزومه فارسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

 

معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی  و فرهنگی دانشکده بهداشت و ایمنی با تکیه بر مشارکت و همکاری دانشجویان عزیز و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، پاسخگوی نیازهای خدماتی و رفاهی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی است.

حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی در کنار وظایف آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها، ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه همه جانبه ابعاد اجتماعی فرهنگی، سیاسی و مذهبی و علمی جوانان دانشجو است.

هدف نهایی و آرمان نهایی معاونت دانشجویی و فرهنگی از انجام وظایف و ایفای نقش خود، تربیت دانشجویانی سالم از نظر جسمی، روحی ، فرهنگی و اجتماعی است که توان بکارگیری علوم و تخصص های دانشگاهی خود در عرصه جامعه و ایفای نقش در نظام سلامت را داشته باشند.

این معاونت در راستای اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین اهداف استراتژیک دانشگاه مبنی بر ایجاد بستری برای توانمند سازی اجتماعی و مشارکت در فرآیند توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنین با توجه به حساسیت ویژه این معاونت به لحاظ عملکردهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانشجویان و تعهد بر عملکردی فراجناحی و با داشتن ماموریتهای فرهنگی و دانشجویی قدم بر می دارد .

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست