درباره اداره تحصیلات تکمیلی

معرفی

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت و ایمنی یکی از دو مدیریت تابعه معاونت آموزشی دانشکده بهداشت و ایمنی می باشد که تمرکز بر دانشجویان فوق لیسانس و دکترا دارد. اهم وظایف این مدیریت اجرای سیاستهای کلی دانشگاه و اجرای مقررات آموزشی و آیین نامه های آموزشی موجود، گسترش کیفی و کمی فعالیتهای آموزشی در حیطه تحصیلات تکمیلی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آموزشی گروه ها می باشد.

 

چشم انداز و ماموریت مدیریت آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت و ایمنی

اساس یک دانشگاه مبتنی بر آموزش است و کلیه خدمات، فعالیت‌ها، برنامه ریزی‌ها و تلاش‌هایی که در این مرکز انجام می گیرد همه در راستای تحقق اهداف آموزشی است. آموزش به عنوان یکی از اساسی ترین اصول شکل گیری هر سازمان با گستردگی و تعاملات متفاوت می باشد و همچنین به عنوان اصل اول در تربیت نیروی انسانی و استفاده صحیح از تکنولوژی و برنامه ریزی سیستمی نقش غیر قابل انکاری دارد. بدیهی است که این مهم بایستی با برنامه ریزی صحیح و دقیق و عملکرد گسترده و فراگیر سازماندهی گردد. در دهه‌های گذشته کوشش بسیاری در جهت ابداع روش‌های گوناگون به منظور بهبود آموزش و ارتقائ کیفیت آن انجام گرفته است. رشد و توسعه تکنولوژی آموزشی، افزایش و تنوع ابزار و وسایل کمک آموزشی در مراکز آموزش عالی همگی در جهت دستیابی به زمینه های هر چه بهتر و مساعدتر بمنظور کمک به ارتقاء کیفیت آموزشی و تلاش در جهت ارایه خدمات مناسب آموزشی است.

در همین راستا معاونت آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چارت تشکیلاتی و ساختار حوزه خود را مورد بازبینی قرار داده و طی بررسی های انجام گرفته راه اندازی مدیریت تحصیلات تکمیلی را در دستور کار قرار داد.

چشم انداز: ما می‌خواهیم با بهبود فرایندها و فعالیت‌ ها، برترین رتبه در تمامی شاخص های آموزشی و پژوهشی را کسب و به جایگاه اول در شاخص های آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در بین دانشگاههای علوم پزشکی کل کشور و خاورمیانه برسد.

رسالت:مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت و ایمنی سعی خواهد نمود تا با برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی در حیطه تحصیلات تکمیلی و تلاش در جهت استفاده از اصول مدیریت کیفیت جامع و بهره مندی از فن آوری نوین در تسریع و کارآمد سازی فرآیندها و توسعه تحصیلات تکمیلی دانشکده در جلب رضایت دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی گام برداشته و نهایت همت خود را برای پاسخ  به نیازهای ایشان صرف کند.   

 

شرح وظایف مدیریت آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده

 مدیریت آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده مجری سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای وظایف ذیل می‌باشد: 

 • نظارت بر اجرای دقیق مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشکده‌
 • تنظیم برنامه‌های درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری با هماهنگی گروه‌های آموزشی
 • برنامه‌ریزی برای گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشکده در قالب برنامه‌های کلان دانشکده و دانشگاه و کوشش جهت و تحقق آن
 • برنامه‌ریزی و تعیین ظرفیت پذیرش آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری با هماهنگی گروه‌های آموزشی
 • تهیه دستور العمل های لازم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • ارزیابی پیشرفت علمی و عملی تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی آنان
 • انجام امور مربوط به تأسیس رشته‌های تحصیلی جدید از تنظیم مدارک تا هماهنگی‌های لازم
 • صدور احکام استادان راهنما و مشاور، در ارتباط با تدوین پایان‌نامه‌ها
 • انجام امور مربوط به مراحل مختلف پایان‌نامه نویسی دانشجویان مطابق مقررات
 • برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تنظیم دستور جلسات آن
 • تبادل نظر با اعضاء هیئت علمی به منظور بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی
 • تهیه شیوه نامه نگارش پروپوزال های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
 • تهیه شیوه نامه ارائه گزارش پیشرفت کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
 • تهیه شیوه نامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
 • بررسی مشکلات دانشجویان در زمینه های آموزشی و پژوهشی و وارائه راه حل‌های مناسب
 • تدوین گزارش فعالیت‌های مدیریت و ارائه به معاونت آموزشی دانشکده  بطور مستمر
 • مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشکده

 

کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی انجام وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:

 همکاری با مدیر تحصیلات تکمیلی در مدیریت بهینه امور آموزشی دانشکده

دریافت، بررسی و تشکیل پرونده و نام نویسی دانشجویان جدیدالورود

بایگانی و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان

انجام امور آموزشی و رسیدگی به برگه­ های درخواست آموزشی دانشجویان

ثبت نمرات دانشجویان مهمان و انتقالی

پاسخگویی به سوالات و راهنمایی دانشجویان در امور آموزشی

پاسخ به مکاتبات اداری از طرف آموزش کل دانشگاه و سایر مراجع ذیربط زیر نظر مدیر تحصیلات تکمیلی

تهیه گزارش­های آموزشی مورد نیاز

همکاری و هماهنگی با مدیر تحصیلات تکمیلی در انجام امور محوله و شرکت در جلسات آموزشی مورد نیاز

ارایه پیشنهاد در خصوص تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی اداره آموزش

همکاری در تهیه و به روز رسانی اسناد و مدارک عملیاتی اداره آموزش

آشنا کردن کارشناس یا کارشناسان جدیدی که به اداره آموزش ملحق می ­شوند

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست