دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

نام

نام‌خانوادگی

ترم ورود

رشته تحصیلی

وضعیت دانشجو

معصومه

خدادادی  روشناوند

1399

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

 پانته آ

گرداب

1399

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

ماندانا

مهدی  زاد

1399

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

زهرا

صالحی

1399

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

ملیحه

قناعت جو

1399

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

لیلا

معظمی  گودرزی

1399

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

نسرین

جوزی  بازکیائی

1397

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

زهرا

رحمتی

1397

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

فائزه

طاهرخانی

1397

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

شهرام

تقی  اوغلی

1400

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

فاطمه  سادات

حسینی

1400

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

الناز

رضایی  احمداباد

1400

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

ثنا

شعبان

1400

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

مائده

گندم  کاران

1400

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

پروانه

باقری

1400

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پایان نامه

رقیه

جلالی  شوره  دلی

1401

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

فاطمه

رهبر

1401

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

مریم

زارعی

1401

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

زهرا

زمانی  تونی

1401

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

ندا

ساسانی  نسب

1401

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

مسعود

ارین  فر

1401

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

هاله

حاجی  قلیزاده

1401

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

فاطمه

سمیرانی  نژاد

1401

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

سیده  اذین

فاضلی

1401

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

مهدی

اسدی پور   

1402

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

نرگس

جمالیزاده تاج

1402

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

امجد

علی پور

1402

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

کرم پور

علی

1402

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

معصومیان

رستا

1402

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

مسعود

ارین  فر

1402

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دروس تئوری- عملی

           

 

دانشجویان رشته اقتصاد سلامت

نام

نام‌خانوادگی

ترم ورود

رشته تحصیلی

وضعیت دانشجو

مریم

جلائی

1401

اقتصاد سلامت

پایان نامه

سروش

دهقان

1401

اقتصاد سلامت

پایان نامه

علی

آقامیرزایی

1402

اقتصاد سلامت

دروس تئوری- عملی

مرضیه

حکمت

1402

اقتصاد سلامت

دروس تئوری- عملی

زینب

عیلزاده

1402

اقتصاد سلامت

دروس تئوری- عملی

 

دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

ردیف

نام

نام‌خانوادگی

ردیف

نام

نام‌خانوادگی

1

عابد

خانی زاده

31

 افسانه

نجفی

2

سهیلا

دمیری

32

 فریبا

احمدی

3

علی

قاصدنظامیان

33

 فرشید

هادیون

4

فاطمه

رنجبر

34

 علی رضا

موسی زاده نصر آبادی

5

محمد

فانی  مایانی

35

 سهیلا

مجیدی

6

علی

باقری

36

 فائزه

فروزانفر

7

رضا

عباسی

37

 وحید

بای

8

موسی

محمدنیا

38

نرجس

اشکوری

9

سیده  معصومه

امینی

39

لیلا

تراب جهرمی

10

 فاطمه

زائری

40

گلسا

دانش

11

 عرفان

یارمحمدی نژاد

41

شیوا

رضائی

12

 جابر

حکمت یار

42

آرزو

سارانی

13

 الهه

دهقان  نیری

43

سهیلا

ستاری وند باسمنج

14

 حبیب اله

رحیم کریمی

44

علی

محمدی

15

 فراست

فضلی اوچ حصار

45

 خیر اله

چاوش  ثانی

16

 صغری

کریمی

46

 محمد

علی  مرادی

17

 فرزانه

میری

47

مهرنوش

توکلی

18

 عادله

نیک خواه

48

ریحانه

ایزدی

19

 المیرا

مادرشاهیان

49

 الهام

بندشه

20

 رویا

رجائی

50

عطیه  السادات

بیگدلی

21

 مریم

نحوی

51

مریم

ناصری  پبدنی

22

 صادق

احمدی کشکولی

52

سیما

نیکوئی

23

 محبوبه

قربان اعتدال عربانی

53

سمیرا

اعرابی  چمعلیشاهی

24

 مرضیه

نجفی برنجه

54

محمد

جلالی

25

 عباس

شمس الدینی لری

55

 پژمان

صادقی

26

 کیوان

نصراله زاده

56

علی

صیامی  اقدم

27

 فائزه

اشتر نخعی

57

 معصومه

مختاری پور

28

مائده سادات

هاشمی

58

عاطفه

غلامحسینی

29

 سمیه

انیسی

59

فاطمه

محمدی

30

راحیل

نهاری

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست