آدرس پستی :

بزرگراه چمران – میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره یک ، طبقه اول، دفتر دوره‌های MPH

توضیح این که کلیه آئین نامه ها، قوانین و مقررات، برنامه های آموزشی و سایر مستندات مرتبط با دوره های MPH در سایت دانشکده  و در شبکه های اجتماعی مجاز، موجود می‌باشد. لطفا در صورتی که نتوانستید اطلاعات مورد نیاز خود را در این مجموعه بیابید با کارشناس آموزشی دوره در آدرس زیر، تماس حاصل فرمایید:

 شماره تلفن:

* کارشناس آموزشیMPH  : خانم مرضیه فیض آبادی

تلفن دانشکده: 22432040 و 22432041، داخلی 106

* مدیر دوره‌های MPH، دکتر حسین حاتمی

تلفن دانشکده: 22432040 و 22432041، داخلی 211، پست الکترونیک: hatami@sbmu.ac.ir

تلفکس: 22432046

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست