برنامه راهبردی حوزه پژوهش

 

بیانیه چشم انداز

در افق پیش­رو برای دانشکده بهداشت و ایمنی، معاونت پژوهشی در تلاش است تا مسیر حرکت به سوی دانشگاه­های نسل سوم و هدایت و تسهیل فعالیت­های تحقیقاتی به سمت فعالیت­های فناورانه و نوآوری را به وجود آورد و تا پنج سال آینده در این زمینه سرآمد باشد.

 

ماموریت

* ارتقاء کیفی و کمی بروندادهای تحقیقاتی در زمینه اجرای طرح­های تحقیقاتی کاربردی با تمرکز بر نیازهای کنونی و آینده جامعه

*  بهره گیری از رویکرد ترجمان دانش و ترسیم نگاه به اثرات پژوهش در جامعه و سیاست­گذاری نظام سلامت

* بهره گیری از ظرفیت دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، پایان­نامه­های دانشجویی برای ترغیب تولید محصول فناورانه و دانشی منتج از پایان­نامه­ها، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده، کمیته فناوری و کارآفرینی دانشجویی و ظرفیت­های کنونی اساتید

* استفاده از ظرفیت های دانشکده بعنوان بستری برای تشکیل هسته­های فناور، شرکت­های فناور و راه­اندازی مرکز رشد

* تبدیل ایده به محصول فناورانه و دانشی شامل ارائه خدمات مشاوره­ای، آزمایشگاهی و آموزشی با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه و ذینفعان

* تمرکز بر جامعه محوری، نوآوری، مشارکت در سطوح فروملی و فراملی و عدالت

 

اهداف کلان

* ارتقاء کیفی و کمی پژوهش­ های کاربردی، اثرگذار و مبتنی بر نیاز ذینفعان

*  ارتقاء کیفی و کمی بروندادهای فناورانه و محصول ­محور

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست