برنامه راهبردی حوزه پشتیبانی

 

بیانیه چشم انداز

معاونت پشتیبانی دانشکده با تکیه بر مدیریت دانایی محور، برای ساختن یکی از برترین و پیشروترین دانشکده های بهداشت و ایمنی کشور و منطقه با دستاوردهای برجسته در تمامی حوزه های ماموریتی در افق 5 سال آینده، از هیچ تلاشی مضایقه نخواهد کرد.

 

ماموریت

 • تامین، رفع نیازها، تسهیل و پشتیبانی مرتبط با فعالیت ها و ماموریت های دانشکده در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فناوری و انگیزشی برای استادان، دانشجویان (ایرانی و بین الملل) و کارکنان
 • حمایت از تمامی حوزه های دانشکده جهت دستیابی به حداکثر کارایی و اثربخشی در چارچوب قوانین و مقررات کشوری، سازمانی و منطبق بر برنامه های بالادستی
 • تخصیص بهینه و توزیع عادلانه تمامی منابع اعم از انسانی، مالی، دانشی، مهارتی و رفاهی
 • فرهنگ سازی و فراهم آوری امکان ارتقا خلاقیت و نوآوری در کارکنان
 • برقراری فرهنگ پاسخگویی در دانشکده

 

اهداف کلان

 • افزایش سرانه فضاهای آموزشی، پژوهشی، فن آوری و رفاهی دانشکده
 • افزایش رضایتمندی دریافت کنندگان خدمت و ارتقاء سلامت روحی و روانی ذی نفعان
 • افزایش سهم مشارکت ذی نفعان در تصمیم سازی ها
 • ارتقاء، ایمن سازی و بروز رسانی زیرساخت های حیاتی، تجهیزات و تاسیسات دانشکده
 • اصلاح و متناسب سازی فرآیندها و ساختار سازمانی دانشکده مطابق با نیازهای واقعی
 • ساماندهی و برقراری نظام مدیریت دارایی ها و اموال

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست