برنامه راهبردی حوزه  دانشجویی و فرهنگی

 

بیانیه چشم انداز

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده در راستای برنامه تحول دانشگاه در حوزه فرهنگی، درصدد است تا 5 سال آینده به ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان و کارکنان و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی در بین آن ها بپردازد و در حوزه پاسخگویی به نیازهای فرهنگی دانشجویان و کارکنان، در بین تمامی دانشکده های بهداشت کشور سرآمد باشد.

 

ماموریت

  • ارتقای فرهنگی و اصلاح سبک زندگی دانشجویان با رویکرد زندگی اسلامی ایرانی
  • تربیت افراد متفکر، اندیشمند و مدیران متعهد و شایسته در حوزه بهداشت و ایمنی کشور مطابق با فرهنگ اسلامی
  • پاسخگویی بهنگام و اثربخش به دانشجویان و تسهیل ارائه خدمات رفاهی و دانشجویی
  • توانمندسازی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارمندان در زمینه های فرهنگی، هنری و ورزشی
  • جذب منابع برای ارتقای حوزه فرهنگی 

 

اهداف کلان

  • ارتقای زیرساخت های فرهنگی و دانشجویی و رفاهی در دانشکده
  • ارتقای برنامه های فرهنگی و مهارت افزایی
  • ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست