برنامه راهبردی حوزه آموزش

 

بیانیه چشم انداز

کسب مرجعیت علمی در حوزه‌های مختلف علوم بهداشتی و تبدیل شدن به یکی از پیشروترین دانشکده‌های بهداشت کشور در توسعه کیفی آموزش، ایجاد، بازنگری و هدایت رشته‌‌های تحصیلی، برنامه‌­های درسی و روش‌­های آموزشی مبتنی بر اسناد بالادستی، مزیت‌های بومی و نوآوری‌­های آموزشی به منظور تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد در حل مسائل جامعه، افق پیش روی معاونت آموزشی دانشکده در 5 سال آینده می باشد.

 

ماموریت

* بسترسازی برای رشد و ارتقای مستمر کیفیت آموزش دانشکده از طریق توانمندسازی اعضای هیأت علمی و انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط در حوزه آموزش 

* نظارت و پایش کلیه فرآیندها و برنامه‌ های آموزشی ارائه شده در سطح دانشکده به منظور اطمینان از بالاترین سطح اثربخشی و کیفیت آموزش‌های ارائه شده  

* توسعه و گسترش کمّی برنامه‌های آموزشی به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی بر مبنای برنامه استراتژیک دانشکده و با تاکید بر نیازهای کشور 

* به روزرسانی برنامه‌های درسی مبتنی بر آخرین تحولات علمی با رویکرد افزایش توان اشتغال‌پذیری دانشجویان، و کاربردی نمودن علوم بهداشتی

 

اهداف کلان

* استقرار و بهبود سیستم جامع ارزشیابی آموزشی

* به روزرسانی روشهای آموزشی با تکیه بر فن آوریها و روشهای نوین

* ترمیم/تکمیل کادر هیئت علمی دانشکده

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست