اولویت های پژوهشی دانشکده 1405- 1401

دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به رسالت خود و در راستای ماموریت دانشگاه برای توسعه علوم و خدمات بهداشتی در سطح جامعه و کشور اولویت پژوهشی خود را بر اساس حیطه­ ها و عناوین عمومی زیر تا سال 1405 اعلام می­نماید. این سند با توجه به پتانسیل رشته­ های آموزشی و پژوهشی موجود در دانشکده تهیه و به تصویب شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده رسیده است. حیطه ­های پژوهشی شش گانه ذیل برای اولویت های پژوهشی مرتبط با دانشکده بهداشت و ایمنی شناسایی و عناوین اولویت ­ها متناسب با حیطه­ های شناسایی شده احصاء و تدوین گردید.

 

حیطه ­های اختصاصی پژوهشی در علوم بهداشتی

* ارتقاء سلامت عمومی و اپیدمیولوژی

* ایمنی، ارگونومی و بهداشت شغلی

* بهداشت محیط و تغییر اقلیم

* مدیریت ریسک و سلامت در بلایا

 

اولویت های پژوهشی و فناورانه گروه­ های آموزشی به تفکیک

گروه اپیدمیولوژی

گروه ارگونومی

گروه بهداشت حرفه­ ای و ایمنی کار

گروه بهداشت عمومی

گروه بهداشت محیط

گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست

گروه سلامت در بلایا و فوریت ­ها

 

اولویت های پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست