امور بین الملل دانشکده بهداشت و ایمنی

رسالت

رسالت امور بین الملل دانشکده، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی تمامی اقدامات آموزشی، پژوهشی دانشکده در عرصه بین الملل با تمرکز بر دپارتمان های آموزشی می باشد. بعلاوه، بین المللی سازی دانشکده، ارتباطات و تعاملات بین المللی دانشکده با دانشگاهها و مراکز علمی معتبر دنیا نیز حیطه های مهم رسالت امور بین الملل دانشکده می باشد. 

چشم انداز

امور بین الملل دانشکده در نظر دارد تا 5 سال آینده، جایگاه دانشکده بهداشت و ایمنی را به یکی از 3 دانشکده برتر کشور از لحاظ بین المللی سازی، جذب گرنت های تحقیقاتی، تعاملات بین المللی و جذب اساتید و دانشجویان اتباع خارجی تبدیل نماید.  

اهداف کلان

  • نیازسنجی، ارزیابی و کمک به ارتقای کیفیت آموزش بین الملل دانشکده برای ادامه تحصیل اتباع خارجی
  • نیازسنجی و تشویق اعضای هیات علمی به تدوین و اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز منطقه و جوامع بین الملل
  • بین المللی سازی و افزایش تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه ها و دپارتمان آموزشی در منطقه و سایر کشورهای جهان
  • بازاریابی و اطلاع رسانی ظرفیت ها، توانمندی های و امکانات دانشکده به طور گسترده
  • ارزیابی مستمر و ارزشیابی سالیانه فعالیت های بین المللی دانشکده در راستای رفع نقاط ضعف و چالش ها
  • مستندسازی و ثبت فعالیت ها و اقدامات انجام شده برای بهره برداری های آتی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست