مسئول امور دانشجویی

 

  روشنک ماله میر

 کارشناس مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس: 41-22432040      داخلی: 281

 

                         شرح وظایف 

 

 

معرفی واحد

      امور دانشجویی دانشکده در راستای اهداف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در حیطه های وام (ضروری، تحصیلی و مسکن، ودیعه مسکن، خرید کالا، وام شهریه، وام ازدواج، وام تولد فرزند، وام دستیاری و وام کمک خاص) ، اعلام میزان بدهی فارغ التحصیلان ،کار دانشجویی ، بیمه تأمین اجتماعی ویژه دانشجویان دکترای تخصصی، بیمه تکمیلی ویژه دانشجویان دکترای تخصصی، بیمه حوادث و لوازم کمک آموزشی(از قبیل ماشین حساب و ...) فعالیت می نماید.

 

وظایف

پرداخت وام ها

 پرداخت وام تحصیلی و مسکن

پرداخت وام ضروری

پرداخت ودیعه مسکن

پرداخت وام خرید کالا

پرداخت وام شهریه

پرداخت وام ازدواج

پرداخت وام تولد فرزند

پرداخت وام دستیاری

پرداخت وام کمک خاص

 انجام امور فارغ تحصیلی و تسویه حساب

کار دانشجویی

بیمه :

تامین اجتماعی

بیمه تکمیلی

بیمه حوادث

همکاری با مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه

هسته مشاوره دانشکده

تحویل کمد به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

خوابگاه دانشجویی

تغذیه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست