اعضای هیئت علمی گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 

دکتر رضا سعیدی

دکترای تخصصی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:201

پست الکترونیک:

r.saeedi@sbmu.ac.ir

reza.saeedi@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
زمینه های پژوهشی: مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، ارزیابی و مدیریت ریسک های بهداشتی و مخاطرات محیط، ارتقاء سلامت محیط کار، پایش های زیست محیطی، کمی سازی اثر بهداشتی آلودگی های محیطی، فناوری های نوین تصفیه آب و فاضلاب کاربرد زیست فناوری در بهداشت محیط، مدیریت پسماند

 

دکتر رضا غلام نیا

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس: 41-22432040 داخلی:228

پست الکترونیک:

gholamnia@sbmu.ac.ir

 reza_gholamnia@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
زمینه های پژوهشی: ریسک، حوادث، تجزیه و تحلیل خطر، مدیریت HSE، ایمنی سیستم، مدیریت شرایط اضطراری

 

دکتر شکوه السادات خالو

دکترای تخصصی شیمی تجزیه

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس: 41-22432040 داخلی:207

پست الکترونیک:

sh_khaloo@sbmu.ac.ir

sh_khaloo@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
زمینه های پژوهشی: ساخت حسگرهای الکتروشیمی، پایشهای زیست محیطی، استفاده از فناوریهای نوین در تصفیه آب و فاضلاب، ارزیابی و مدیریت ریسکهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

 

دکتر محمد حجارتبار

دکترای تخصصی میکروبیولوژی

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس: 41-22432040 داخلی:210

پست الکترونیک:

m_hajartabar@sbmu.ac.ir

m.hajjartabar@gmail.com

 

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
زمینه های پژوهشی: میکروبیولوژی زیست محیطی، بیماریهای واگیردار(عفونی)، پاتوبیولوژی، میکروبیولوژی غذا، تغذیه، ایمنی زیستی


 

دکتر محمدحسین وزیری

دکترای  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس: 41-22432040 داخلی:105-265

پست الکترونیک:

mhvaziri@sbmu.ac.ir

mhvaziri40@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
زمینه های پژوهشی: بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت، آموزش بهداشت، بیماریهای ناشی از کار، ارتقای سلامت محیط کار

 

دکتر غزاله منظمی تهرانی

دکترای تخصصی سلامت، ایمنی و محیط زیست

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس: 41-22432040 داخلی:224

پست الکترونیک:

 ghazaleh.monazami@sbmu.ac.ir

ghazaltehrani27@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
زمینه های پژوهشی: مدیریت HSE، ارزشگذاری اقتصادی HSE، مدیریت بحران در شرایط اضطراری، ارزیابی ریسک خطای انسانی، تاب آوری، ارزیابی و مدیریت ریسک 

دکتر امین باقری

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس: 41-22432040 داخلی:108-219

پست الکترونیک:

amin.bagheri@sbmu.ac.ir

bagheri.sbmu@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
زمینه های پژوهشی: ریسک های محیطی و اکولوژیکی، کاربرد هوش مصنوعی در HSE، سنجش و حذف آلاینده های نوظهور، روش های تصفیه پیشرفته آب 

دکتر فاطمه مهناز محسن زاده

دکترای تخصصی علوم محیط زیست

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس: 41-22432040 داخلی:225

پست الکترونیک:

m_mohsenzadeh@sbmu.ac.ir

mmohsenzadeh2000@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
زمینه های پژوهشی: راهبردها و سیستمهای کنترل آلاینده های هوا، تهویه صنعتی، نمونه برداری در آلاینده های هوا، محیط زیست، کنترل صدا ارتعاش در صنعت 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست