معرفی شورای پژوهشی

 

شورای پژوهشی دانشکده بهداشت و ایمنی به طور منظم در اولین یکشنبه هر ماه تشکیل می گردد. اعضای این شورا از رئیس دانشکده، معاونین و مدیر گروه های آموزشی تشکیل می ­گردد. از جمله وظایف این شورا بررسی و تصویب امور مربوط به طرح های تحقیقاتی (بودجه، اولویت­ بندی و ...)، بررسی و تصویب گزارش ها و مقالات مربوط به طرح ها، همچنین تصمیم ­گیری و مصوب کردن امور مربوط به پژوهش دانشکده می باشد.

 

اعضاء شورای پژوهشی

دکتر اکبر اسلامی
رئیس دانشکده

 


 

     
دکتر منوچهرکرمی   دکتر امیر کاوسی   دکتر محمدحسین وزیری   دکتر امین باقری
معاون پژوهشی   معاون آموزشی     معاون دانشجویی و فرهنگی   معاون پشتیبانی

 


 

           
دکترکتایون جهانگیری دکتر مهناز صارمی   دکتر علی رمضانخانی   دکتر سیدسعید هاشمی    دکتر رضوان زنده دل
عضو شورا عضو شورا   عضو شورا   عضو شورا    عضو شورا

 

           
دکتر ساناز سهرابی زاده دکتر حسین حاتمی   دکترمحمدرفیعی   دکترسمیه فرهنگ   دکتر یداله محرابی  دکتر رضا سعیدی
عضو شورا عضو شورا   عضو شورا   عضو شورا   عضو شورا  عضو شورا

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست