اعضای بازنشسته گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

 

 

دکتر رضا خانی جزنی

  دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

  مرتبه علمی: استاد

 پست الکترونیک آکادمیک: reza_khani@sbmu.ac.ir

  پست الکترونیک: khanijazani@gmail.com

  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست