کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شما عزیزان دعوت مینماید تا با ما همراه باشید

کانال تلگرام

https://t.me/ResearchCommitteeSbmu

صفحه اینستاگرام

https://instagram.com/research_committee.sbmu?utm_medium=copy_link

گروه واتساپ

 Admin: 09366757139

https://chat.whatsapp.com/L4xtvbRnAAV2EFu0hKTbCB

ایمیل

researchcommitteesbmu@gmail.com

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست