طراحی و راه اندازی وب اپلیکیشن توسعه دانش سلامت در بلایا و فوریت ها برای مدیریت و سیاستگزاری در سیستم سلامت ایران

 

مجری: دکتر ساناز سهرابی زاده                    کد پژوهان:  29996

طراحی سامانه دسترسی آنلاین به مجموعه ابزارهای کاربردی بررسی طغیان بیماری ها: سامانه مدیریت طغیان بیمار ها

 

مجری: منوچهر کرمی                               کد پژوهان: 43006197

مشارکت دانشکده بهداشت و ایمنی در راستای تلفیق شواهد کاکرین در نظام مراقبت­های اولیه بهداشتی ایران

گفتمان­ های علوم بهداشتی

طرح جامع ارزیابی ریسک فعالیت های اجرایی پروژه های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

طرح ارتباط با صنعت                                    شماره شناسایی 795168

 

بررسی و تجزیه و تحلیل علل ریشه ای و مسئولیت حوادث ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کربن در استان تهران

 مجری: دکتر موسی جباری                              کد پژوهان: 23323

 

بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار (VOC) و دی‌سولفیدهیدروژن در هوای مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه و منطقه شورآباد تهران

مجری: دکتر مهرنوش ابطحی                                 کدپژوهان: 21666

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست