آزمایشگاه آنالیز نمونه های هوا و سم شناسی شغلی

مدیر آزمایشگاه: خانم دکتر زنده دل 

کارشناس آزمایشگاه:  مهندس زهرا یزدانخواه

ایمیل آزمایشگاه: Yazdankhah@sbmu.ac.ir

تلفن آزمایشگاه: 22432041-021 داخلی 136

آزمایشگاه تجزیه نمونه های هوا و سم شناسی شغلی در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار استقرار یافته است که در این آزمایشگاه، آزمایشات مربوط به واحدهای درسی سم شناسی شغلی (عملی) براساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، برگزار می گردد. آزمایشات انجام شده عمدتا مبتنی بر پایش بیولوژیک شغلی می باشد که شامل موارد زیر است:

-سنجش کمی کراتینین در ادرار

-سنجش کمی اسید هیپوریک در ادرار

-سنجش کمی گازها و بخارات

-سنجش مالون دی آلدهید سرم خون

-سنجش کمی سیلیس در هوای تنفسی

-سنجش میست روغن

-نمونه برداری و شمارش الیاف آزبست

دستگاه های مورد استفاده در این آزمایشگاه عمدتا شامل کروماتوگرافی گازی با دتکتور یونیزاسیون شعله ای-دتکتور گیرنده ی الکترونی کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا با دتکتور مرئی- ماورای بنفش، اسپکتروفتومتر مادون قرمز با تبدیل فوریه، اسپکتروفتومتر مرئی- ماورای بنفش، میکروسکوپ نوری فاز کنتراست، اسپکترومتر جذب اتمی، طیف سنجی جرمی- کروماتوگرافی گازی، سایر تجهیزات(ترازوی حساس، کوره، PH سنج و ...) می باشد.

 

 

 آزمایشگاه تهویه صنعتی و شرایط جوی 

مدیر آزمایشگاه: خانم دکتر فرهنگ  

کارشناس آزمایشگاه:  خانم مهندس توکل

ایمیل آزمایشگاه: tavakol@sbmu.ac.ir

تلفن آزمایشگاه: 22432040 -021 داخلی 137

آزمایشگاه تهویه صنعتی در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار استقرار یافته است که در این آزمایشگاه دانشجویان در مقاطع مختلف دروس عملی تهویه صنعتی، براساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد. دستگاه های مورد استفاده در این آزمایشگاه عمدتا شامل انواع آنمومترهای حرارتی، پره ای، فشارسنج های بازویی، فشارسنج دیجیتالی، تونل باد، انواع هودها، ونتوری، اریفیس و لوله های پیتوت می باشد.

آزمایشگاه شرایط جوی محیط کار در دو قسمت مجزا شامل اتاقک کنترل گرما و آزمایشگاه شرایط جوی استقرار یافته است و مجهز به تجهیزاتی شامل دماسنج خشک، دماسنج تر، دماسنج گوی سان، رطوبت سنج آسمن، رطوبت سنج چرخان، هیگرومتر دیجیتالی، دماسنج کاتا قرمز رنگ، دماسنج کاتا آبی رنگ، دماسنج کاتا نقره اندود، بن ماری، بخاری برقی، اسیپلیت، دستگاه بخور و WBGT سنج دیجیتالی و غیره  با هدف ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان می باشد.

در آزمایشگاه روش های نمونه برداری از هوا کلیه وسایل نمونه برداری شامل انواع پمپ های نمونه برداری فردی و محیطی و گاز سنجی، گازمترهای تر و خشک ، روتامتر ، بورت حباب صابون، بطری ماریوتی، انواع هولدرها و باکتریال سمپلر و ....) مستقر می باشد.

 

 

 آزمایشگاه عوامل فیزیکی در مشاغل

کارشناس آزمایشگاه: دکتر شیبانی

ایمیل آزمایشگاه: sh.sheibani@sbmu.ac.ir

تلفن آزمایشگاه: 22432040-021  داخلی 131

آزمایشگاه عوامل فیزیکی در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دارای چهاربخش مجزاست که امکانات مورد نیاز در زمینه­ی صدا، ارتعاش، روشنایی و پرتوها در این بخش ها استقرار یافته است و براساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تجهیزات امپدانس تیوب، صداسنج ساده، صداسنج مجهز به آنالیزور، دوزیمتر فردی، ارتعاش‌سنج، دستگاه سنجش میدان الکترومغناطیس، IR و UV متر، لوکس متر، دستگاه سنجش درخشندگی و انواع لامپ های روشنایی مجهز است که با هدف ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه عوامل فیزیکی به دانشجویان فعال می باشد.همچنین یک اتاقک تنش حرارتی در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مستقر می باشد که مجهز به تجهیزات دماسنج خشک، دماسنج تر،دماسنج گوی سان، رطوبت سنج آسمن،رطوبت سنج چرخان، دماسنج کاتا قرمز رنگ، دماسنج کاتا آبی رنگ، دماسنج کاتا نقره اندود  است..

 

 

 آزمایشگاه ارگونومی 

مدیر آزمایشگاه: دکتر علی صالحی

کارشناس آزمایشگاه:  مهندس الهه توکل

ایمیل آزمایشگاه: sphs@sbmu.ac.ir

تلفن آزمایشگاه: 22432040-021 

آزمایشگاه ارگونومی در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار استقرار یافته است و دارای اقلام مورد نیاز براساس سرفصل دروس مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شامل دستگاه های سنجش پارامترهای حیاتی ازجمله فشارسنج و تب سنج، دستگاه های مورد نیاز جهت سنجش ظرفیت انجام کار فیزیکی ازجمله تست پله ومترونوم،تردمیل و دوچرخه ارگومتر، وسایل سنجش ابعاد بدن از جمله انواع کولیس ها با سایز های مختلف، آنتروپومتر، استودویومتر، گونیامتر و کالیپر،انواع دینانومترها جهت اندازه گیری قدرت و نیروی عضلانی، وسایل سنجش عوامل فیزیکی درخصوص مباحث مربوط به ارگونومی محیطی ازجمله صداسنج و لوکس متر و سایر متعلقات جهت اندازه گیری و سنجش پارامترهای ارگونومیک با هدف ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان می باشد.

 

 

 آزمایشگاه ایمنی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر جباری و آقای دکتر پویاکیان

کارشناس آزمایشگاه:  مهندس یعقوبی

ایمیل آزمایشگاه: sphs@sbmu.ac.ir

تلفن آزمایشگاه: 22432040-021

آزمایشگاه ایمنی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ستقرار یافته است که در این آزمایشگاه دانشجویان گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مقاطع مختلف اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی براساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تجهیزات بخش های مختلف شامل ایمنی کار در ارتفاع، ایمنی فرآیند، ایمنی برق، ایمنی ماشین آلات، ایمنی اعلام و اطفاء حریق و ایمنی جوشکاری و برشکاری آشنا می شوند. این آزمایشگاه دارای اقلام مورد نیاز براساس طرح درس مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از جمله انواع وسایل حفاظت فردی ( از شامل انواع دستکش ها، گوشی های حفاظتی، عینک های حفاظتی، ماسک ها، کلاه های ایمنی، کفش و لباس کار و...) انواع کپسول های اطفاء حریق، انواع دتکتورهای اعلام حریق،دستگاه های جوشکاری برق و گاز، انواع وسایل مرتبط با ایمنی برق ( از جمله انواع فیوزها، کلیدهای مینیاتوری ، محافظ جان ها ، رله ها و..... )  و وسایل کار در ارتفاع شامل انواع کمربندهای ایمنی و...... می باشد. دراین آزمایشگاه دانشجویان با چگونگی شناسایی و کارکرد تجهیزات موجود براساس آیین نامه ها و استانداردهای  داخلی و خارجی بصورت عملی آشنا می شوند

 

 

 خدمات سطح 3 بهداشت حرفه ای 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست