• تاریخ انتشار : 1402/08/30 - 13:52
  • بازدید : 137
  • تعداد بازدیدکننده : 132
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

کارگاه های آموزشی با امتیاز توانمندسازی کشوری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، در حاشیه نخستین همایش ملی فن آوری های نوین آموزش علوم پزشکی شیخ الرییس، اقدام به برگزاری کارگاه هایی با امتیاز توانمندسازی کشوری طراحی کرده است و ثبت نام در تمامی این کارگاه ها برای اعضای هیات علمی و علاقمندان حوزه آموزش و مدیریت آموزشی آزاد می باشد.

ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ

 

 

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ

 

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ

ﺭﺩﯾﻒ

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ١ ﺁﺫﺭ ٠٠:٨ - ٠٠:12

Transforming medical education: Gamification and virtual reality for enhanced learning and skill development (٥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺎﻟﻦ)

1

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ١ ﺁﺫﺭ ٠٠:14 - ٠٠:18

ﻧﻘﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ )ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥(

2

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ٢ ﺁﺫﺭ ٠٠:٨ - ٠٠:12

ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﻢ )ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥(

3

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ٢ ﺁﺫﺭ ٠٠:14- ٠٠:18

)ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥( Inventor App MIT ﺑﺎﺯﯼ ﺳﺎﺯﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ

4

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ٢ ﺁﺫﺭ ٠٠:14- ٠٠:16

ﻭﯾﮋﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ )ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٤( Analytics Learning

5

ﺟﻤﻌﻪ ٣ ﺁﺫﺭ ٠٠:٨ - ٠٠:12

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥(

6

ﺟﻤﻌﻪ ٣ ﺁﺫﺭ ٠٠:14- ٠٠:18

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ )ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥(

7

  • گروه خبری : اخبار
  • گروه خبری : 135214
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست