آئین نامه و دستورالعمل ها 

 

شیوه نامه پیشنهاد، بررسی، تصویب و تسویه طرح های تحقیقاتی و فناورانه دانشکده- ویرایش 1403

شیوه نامه ارسال طرح های اثرگذار

آخرین اطلاعیه گرنت های معاونت تحقیقات و فن آوری

سقف حمایت مالی از طرح های پژوهشی

دستورالعمل حق التشویق مقالات 2024- جدید

آئین نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی دانشگاه

آئین نامه های اخلاق

کدهای 26 گانه مصوب کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

شیوه نامه حمایت مالی از پایان نامه های محصول محور

 فرآیند ارائه درخواست پایان نامه های محصول محور

فرآیند طرح های تحقیقاتی برگرفته از پایان نامه

فرآیند طرح های تحقیقاتی مستقل

شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی

دستورالعمل شاخص های ارزیابی اختراعات

دستورالعمل شرایط و نحوه تأسیس شرکت های دانش بنیان

خلاصه آیین نامه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

آیین نامه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

مستندات قانونی و آیین نامه های ارزیابی، تشخیص صلاحیت و حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست