چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠ - 
1 2 2
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 524
 بازدید امروز : 850
 کل بازدید : 4770112
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 3.15
 
 
 
                  خدمات تجزیه دستگاهی قابل ارائه در آزمایشگاه های دانشکده
ردیف نام مواد روش بین المللی دستگاه
1  بنزن، تولوئن، زایلن، اتیل بنزن  NIOSH 1501

 GC-FID

2  بوتیل استات  NIOSH 1450
3  استایرن  NIOSH 1501
4  متیلن کلرید  NIOSH 1005
5  سیکلوهگزان  NIOSH 1500
6  کلروفرم  NIOSH 1003
7  نرمال هگزان  NIOSH 1500
8  اتیل استات  NIOSH 1475
9  اتانول  NIOSH 1400
10  پروپانول  NIOSH 1400
11  متیل اتیل کنن  NIOSH 2500
12  سیکلوهگزانون  NIOSH 1300
13  تری کلرواتیلن  NIOSH 1003
14  کاپرولاکتام OSHA-PV2012  HPLC-UV

15  سیلیس  NIOSH 7601  FTIR

16  روغن معدنی  NIOSH 5026
17  آمونیاک  NIOSH 6015  UV-VIS

18  فرمالدئید  NIOSH 3500
19  آنالیز فلزات با جذب اتمی شعله ای با آماده سازی فیلتر نمونه ی محلول  OSHA ID121  جذب اتمی (AA)

20  شمارش الیاف (شفاف سازی + شمارش)  NIOSH 7400  میکروسکوپ فاز کنتراست

21  شمارش باکتری ها (کشت و شمارش)  NIOSH 0800

 میکروسکوپ نوری 

22  توزین فیلترها

 NIOSH 0500

NIOSH 0600

 ترازوی 5 صفر

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

  پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir 

کد پستی 9411-198396

phs_sbmuniversity@