پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠ - 
1 2 2
 
منو اصلی
 
 
 

معرفی امور فرهنگی

v   مشارکت دانشجویان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها

v   کشف و پرورش استعدادهای فرهنگی، ورزشی اساتید، دانشجویان و پرسنل دانشکده

v   توانمند سازی دانشجویان در امور اجتماعی

v   پرورش و ارتقای مهارتهای فردی، خانوادگی و اجتماعی

v   بهبود روابط دانشجویی و کار گروهی

v   توجه به تمامی سلایق دانشجویی  در برنامه های فرهنگی- هنری

v   پایش و ارتقای بهداشت و سلامت روان

v   بهبود فضای فرهنگی، ورزشی و امور رفاهی

v   پایش و ارتقای باورهای دینی

v   تشکیل و پیشبرد محصول محور انجمن های علمی

v   مطالعه، طراحی و تولید سامانه جامع الکترونیک فعالیت های فرهنگی، ورزشی و دانشجویی

در اين راستا و برای نيل به اهداف فوق اين معاونت تمامی توان خود را با بهره گيری از جديدترين فن آوريهای روز دنيا ، مشارکت کارشناسان و سازمانها ، و تدوين آيين نامه ها و برنامه های جامع فرهنگی دانشگاه  بکار گرفته است.

اهداف برنامه های فرهنگی : 

Ø    حفظ و ترویج ارزش های اسلامی در دانشکده در چهارچوب مشی های اخلاقی و فرهنگی دانشگاه

Ø    تقویت تحکیم بنیه اعتقادی و اخلاقی جوانان

Ø    ایجاد روحیه نشاط و شادابی در دانشجویان

Ø    کسب تجربه در زمینه های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی

Ø    ایجاد حس همکاری و همفکری و مشارکت اجرایی در هر چه بهتربرگزار شدن برنامه ها

Ø    بالا رفتن روحیه اعتماد  به نفس در دانشجویان

Ø    برنامه ریزی و اجرای برنامه های پرورش جسم و اندیشه دانشجويان؛

Ø    ساماندهی فعالیت های تشکلها و کانون های دانشجویی در تعامل و هماهنگی با سایر بخش ها؛

Ø    توسعه فعالیت های فرهنگی؛

Ø    توسعه فعالیت های ورزشی؛

Ø    تلاش برای توسعه مشارکت علمی و فرهنگی دانشجویان و استاتید؛

Ø    بهره گیری از ظرفیت علمی خبرگان دانشکده در ارتقای سطح فرهنگی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir
 کد پستی 9411-198396

phs_sbmuniversity@