پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠ - 
1 2 2
 
منو اصلی
 
 
 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت و ایمنی

  آقای دکتر محمدحسین وزیری
  دکترای تخصصی آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت
  مرتبه علمی: استادیار
  شماره تماس: 1-22432040 داخلی 108- 106                          
  پست الکترونیک آکادمیک: mhvaziri@sbmu.ac.ir
  پست الکترونیک: mhvaziri40@yahoo.com
  رزومه، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir
 کد پستی 9411-198396

phs_sbmuniversity@