پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١ - 
1 2 2
 
منو اصلی
 
 
 

 

 

            برنامه ساعت فرهنگ نیمسال اول تحصیلی  98- 99            

 

      اخبار هفتگی     

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir
 کد پستی 5511-198353

phs_sbmuniversity@